Gå til innhold Gå til navigasjon

Traumebehandling viktig for Sør-Sudans barn

Traumebehandling viktig for Sør-Sudans barn
Mange av Sør-Sudans barn har vært utsatt for eller vitne til grov vold og drap. De blir redde, mister konsentrasjon og hukommelse, kan bli oppfarende eller isolere seg.

Ti-tusenvis av barn og unge i Sør-Sudan har opplevd mer vold og ondskap enn hva de fleste av oss noen gang vil erfare. For å redde en hel generasjon med barn i Sør-Sudan, er det viktig å gi barna behandling. Men arbeidet er krevende.

– Barn blir redde – mister konsentrasjon og hukommelse, og kan bli aggressive og oppfarende, eller de kan trekke seg tilbake og isolere seg. Dette er noen av de vanlige symptomene på traumer. Vi ser også at barn kan miste tillit til voksne, og spesielt til menn, siden det er flest menn Kristin Tønnessen Bergsom er soldater og det ofte er de som står bak slike handlinger, forteller Kristin Tønnessen Berg (bildet). Hun er seniorrådgiver i psykososialt arbeid i selskapet Usawa og har gjort flere oppdrag i Sør-Sudan blant annet for KFUK – KFUM Global. Hun har også hatt oppdrag for Strømmestiftelsen og ledet kurs i traume-informert sosialt arbeid for flyktninger fra Sør-Sudan i bosettingen for flyktninger i Palorinja nord i Uganda.

Sør-Sudan har hatt krig og konflikt i mange tiår. Siden 2013 har det herjet en borgerkrig i landet som har sendt nærmere en tredjedel av landets 12 millioner innbyggere på flukt.  Nærmere tre millioner av dem til naboland som Uganda. Svært mange av dem barn. De har sett familiemedlemmer, far eller mor og søsken blitt drept, og vært vitne til at både kvinner og menn er blitt voldtatt, eller de selv har vært utsatt for ulike former for vold. 

– For mange vil opplevelsene leve med dem lenge, kanskje hele livet, sier Berg.

– Omsorg og trygghet er helt avgjørende i møte med barn som bærer på vonde og sterke opplevelser. Om et barn ikke gjør skolearbeidet, eller ikke får til husarbeid og kan reagere med sinne og aggresjon på kanskje enkle ting, skal en møte med det med omsorg og omfavnelse og ikke med kjeft og sinne. Aggresjon kan være en reaksjon på vonde opplevinger og at en trenger hjelp til å komme videre. Behandlingen begynner når en kan snakke om det, derfor er det viktig å ha noen en har tillit til og som en kan snakke med, sier Berg.

Hun mener det er viktig at både barn og voksne som er traumeutsatt får hjelp til å se sammenhengen mellom symptomene de lever med og det de er blitt utsatt for.

– Det kan gi et godt grunnlag for empati og omsorg og gjøre det lettere å snakke med hverandre og å forstå hvordan en har det. For å få det bedre må en forstå at reaksjonene og følelsene en har er helt normale reaksjoner på unormale hendelser og opplevelser, sier hun.

– I undersøkelser har vi spurt traumeutsatte barn fra Sør-Sudan hva som er viktigst for dem. Alle sier utdanning og de at de vil ha respekt og kjærlighet fra de voksne. Derfor er det så viktig at behandling følges med skole, at det finnes aktiviteter for barna, og at foreldre har et arbeid. Samtidig må også foreldrene få hjelp til å bearbeide egne traumer, slik at de kan gi barna sine trygghet og håp som de trenger. Klarer vi ikke å gi dem det er faren for at vi kan se en voldelig og mistilpasset generasjon vokse opp. Det er alvorlig, og det må vi ta på alvor, sier Berg.

Strømmestiftelsen arbeider gjennom lokale partnere i denne flyktningeleiren med det ettårige livsmestringskurset BONGA for ungdom, utdanning, yrkesopplæring og spare- og lånegrupper for kvinner. Vi har også planer for å starte førskoler for barn, nettopp for at vi kan være med å gi barna en meningsfull hverdag og fremtid.