Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilfreds med bistandsbudsjettet

Strømmestiftelsens generalsekretær Øyvind Aadland er tifreds med et sterkt norsk bistandsbudsjett som ble lagt frem torsdag.

Budsjettet opprettholder en bevilgning på én prosent av BNI.
- For Strømmestiftelsen er det vel så viktig hva pengene går til, og at de skaper utvikling der de blir brukt – enn hvor stor prosent av BNI bevilgningene er, sier Aadland.

Likevel er det skuffende å registrere at det heller ikke i år er en reel økning i støtte til sivilt samfunn – noe alle bistands- og utviklingsorganisasjonene har etterlyst.

- Dette bare understreker utvikling vi har sett gjennom flere av de siste statsbudsjettene. At regjeringen riktignok har økt bevilgningen til sivilt samfunn med 40 millioner kroner dekker knapt opp inflasjon og prisstigning, mener Aadland som sier dette er en svakhet ved budsjettets profil og er med og svekker helhetsinntrykket.

- Å videreføre satsningen på skog- og miljøarbeid er viktig, og det overrasker slett ikke at regjeringen velger å fortsette det arbeidet, sier Aadland.

Samtidig etterlyser han et tydeligere og sterkere samspill mellom de store skogvern- og miljøinitiativene og utviklingen av levevilkårene og sivile samfunn i områdene disse prosjektene gjennomføres.
- Det er viktig at noen av disse pengene også blir brukt til å utvikle lokalsamfunnene og levevilkårene for mennesker som lever i og innenfor disse områdene, sier Aadland som videre etterlyser Aadland en bedre fordeling mellom den bilaterale/multilaterale bistanden og støtten som blir gitt til sivilt samfunn.

Aadland er tilfreds med at regjeringen vil opprettholde og videreføre satsingen på olje for utvikling og ren energi, og ikke minst å fortsatte arbeidet mot kapitalflukt og korrupsjon, samt arbeid for lokalt styresett som fremmer åpenhet og rettferdig fordeling. Samtidig etterlyser han at regjeringen tar en internasjonal lederrolle i å utvikle et globalt lovverk som skal sikre fattige land mot å bli utnyttet i forhold til råvareeksport – slik en for eksempel ser i flere land i dag.