Gå til innhold Gå til navigasjon

Systemet som må kastes

En urgammel tradisjon undertrykker en hel gruppe mennesker fra å leve et verdig liv i Nepal. Det vil ungdom over hele landet gjøre noe med denne høsten.

Daliter – kasteløse – er født med absolutt alle odds mot seg. Lavest på rangstigen, uten rettigheter eller respekt fra andre kaster. Fra de er små barn lærer de at de er mindre verdt enn andre og at de bare passer til noen få, enkle jobber. De utestenges fra viktige arenaer i samfunnet – alt fra skole og arbeidsliv til nabolagets offentlige vannkran – fordi mennesker fra de høyere kastene anser dem for urene.

De er utestengt i eget land og glemt av verden utenfor.

Det kan være vanskelig å forstå at mennesker blir behandlet slik. Men kastesystemet er dypt forankret i det nepalske samfunnet og vanskelig å få gjort noe med. Offisielt er systemet avskaffet, det ble gjort i 1963. Likevel lever denne brutale rangeringen av mennesker som et ondt spøkelse den dag i dag, nesten 50 år etter.

Omfattende diskriminering
Nepal er et av de fattigste landene i Asia og er nummer 138 av 169 land på FNs utviklingsindeks. Menneskehandel er vanlig, der barn og ungdom lures og tvinges inn i prostitusjon og andre former for slavearbeid.

Å bli født til denne verden som dalit kan neppe kalles å vinne i lotto. Det anslås at mellom 20.000 og 25.000 barn og ungdom blir solgt til slavearbeid, som tjenere for rike mennesker, hvert år. Omkring 150.000 barn jobber i nepalske teppeveverier, og det anslås at 200.000 nepalske jenter i dag jobber i indiske bordeller. Daliter er overrepresentert, både blant ofre for menneskehandel og barnearbeid, på grunn av den omfattende diskrimineringen.

Mange har aldri fått begynne på skole, og de som begynner opplever ofte diskriminering på skolen. Svært mange slutter før de fullfører grunnutdanningen fordi de må brødfø familien, og analfabetismen er høy. Det er forventet at ungdommene, særlig guttene, begynner å tjene penger i ung alder. Mange begynner i hardt og farlig arbeid tidlig i tenårene. Mulighetene deres er få og ofte meget dårlige.

For de kasteløse jentene er det aller verst. De er utsatt for dobbel diskriminering. Når foreldre skal prioritere barnas utdanning, kommer jentene nederst på lista. Ofte må de maktesløst se på at foreldrene velger bort utdanningen deres og gifter dem bort tidlig i tenårene.

Jobber for rettferdighet
I høst skal ungdom i Norge være med på å skape historie i Nepal gjennom Operasjon Dagsverk (OD). Operasjon Dagsverk er elevenes egen solidaritetsaksjon og går av stabelen 1. november. 120.000 norske ungdommer skal jobbe én dag til inntekt for prosjektet Strømmestiftelsen har satt i gang i Nepal. Her skal det settes opp utdanningssentre for 25.000 dalitbarn og ungdom, takket være midlene fra Operasjon Dagsverk.

For første gang i livet får de en sjanse. Det skal så lite til, men de trenger å hjelpes i gang. Hovedmålgruppen for prosjektet er kasteløse i de lavereliggende områdene mot grensen til India, hvor tre av fire daliter er analfabeter. Etter høstens aksjon vil 25.000 unge lære å lese og skrive og få kunnskap om grunnleggende hygiene og kroppens utvikling. De vil lære om sine egne rettigheter, få tro på seg selv og få verktøy til å påvirke sitt eget samfunn ved å organisere seg. De vil også få yrkesopplæring, så de kan tjene penger og stå på egne ben.

Dette er starten på et samfunn der alle har like muligheter. Og slutten på et system som skulle vært kastet på søpla for lenge siden.