Gå til innhold Gå til navigasjon

Strømmestiftelsens anti-korrupsjons program – April 2014

Strømmestiftelsens anti-korrupsjons program – April 2014
Vi har nulltoleranse for alle former for korrupsjon.

Vi har nulltoleranse for bestikkelser, svindel og andre former for korrupsjon.

Nulltoleranse
Strømmestiftelsen har nulltoleranse for bestikkelser, svindel og andre former for korrupsjon. Korrupsjon definerer vi som misbruk av gitt tillit for egen vinning. Dette inkluderer både finansiell korrupsjon og tjenesteforsømmelse, misbruk av ressurser, bruk av ulovlige midler, truende og ulovlige handlinger for å skaffe og oppnå fordeler i forbindelse med innkjøp.
Strømmestiftelsen arbeider gjennom partnere i 13 land i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Alle våre samarbeidsland er karakterisert som svært korrupte av Transparency International.  Da er det viktig å ha et sterk anti – korrupsjonsprogram både for å sikre at midlene vi bruker i våre programmer kommer fram, men også å bekjempe korrupsjon i landene generelt.

Risikovurdering
Strømmestiftelsen gjennomfører jevnlig en risikovurdering av sine partnere. Da bruker vi både offentlig og tilgjengelig informasjon, men også en intern risikovurdering av alle partnere. Basert på internkontroll- gjennomgang, får hver partner en risikokategori av rød, grønn eller gul. Dette vurderes også i lys av annen tilgjengelig informasjon om partnere fra feltbesøk av våre ansatte. Partnerne følges opp kontinuerlig fra våre regionskontorer, men en rød partner følges spesielt nøye opp. Vi gjennomfører også jevnlig en organisasjons- gjennomgang som dekker ulike sider ved organisasjonen; både program aspekter, personell, økonomistyring, styre og ledelse og ansvarlighet. Ulike informasjonskilder kan gi oss det mest komplette risikobildet og bidra til å gjøre de rette prioriteringene. Risikokartlegging er blitt ytterligere styrket ved en årlig korrupsjon kartlegging av programmene.

Strømmestiftelsen gjennomgår også med jevne mellomrom sine retningslinjer og prosedyrer for å forbli effektiv og proporsjonal med risiko.

Ansvarlighet og åpenhet
Strømmestiftelsen som organisasjon har en klar forpliktelse til å bekjempe korrupsjon. Dette engasjementet inkluderer også styret og rådet, samt ledelse og ansatte.

For å redusere korrupsjon, er ansvarlighet og åpenhet er to viktige faktorer. Strømmestiftelsen har en mekanisme for varsling på nettsiden der alle kan rapportere om mistanke om korrupsjon. Meldingen, som kan være anonym, blir sendt til en uavhengig gruppe av de ansatte. De er ansvarlige for å levere meldingen til rette vedkommende og sørge for at saken blir håndtert og fulgt opp.

Alle tilfeller av korrupsjon blir rapportert til hovedkontoret, og våre givere blir varslet og informert.  De private giverne blir informert ved en årlig korrupsjonsrapport på nettsiden, mens statlige og institusjonelle givere blir informert direkte. Tiltakene vil variere i hvert enkelt tilfelle, avhengig av årsaken og den enkelte situasjonen. Vanligvis er en grundig undersøkende utført, og konklusjonen og handling gjort basert på resultatene. En viktig faktor er også organisasjoner vilje og evne til å håndtere korrupsjonsproblemene, og dette vil ha en stor innvirkning på utsiktene på videre samarbeid.

Strømmestiftelsen tror på bevissthet i forhold til de utfordringene vi har i vårt arbeid, og vi er klar over at korrupsjon og svindel kan også forekomme i våre egne kontorer og blant egne ansatte. Dette er grunnen til at opplæring, klare retningslinjer og kontroll er viktig.

Korrupsjon kan bryte tillit. Vi kjemper for tillit og troverdighet blant våre givere, både private og institusjonelle, og vi tror vi kommer ett skritt videre i kampen mot korrupsjon hver dag.

Om du har noe du ønsker å melde fra om angående vårt arbeid, kan du bruke vår varslingskanal på nettsiden.