Gå til innhold Gå til navigasjon

Strømmestiftelsen og MYSA enige

På et møte mellom Strømmestiftelsen og ungdomsorganisasjonen Mathare Youth Sports Association (MYSA) i Nairobi den 22-23 mars, ble begge organisasjonene enige om å fortsette samarbeidet.

Pressemelding 4. april 2012

I september 2011 fikk Strømmestiftelsen og styret i MYSA, i en varsling med påstander om misbruk av penger, forfalsking av identitet og alder, og seksuelle overgrep i MYSA.  MYSA undersøkte påstandene og fant selv seks tilfeller der det var klar informasjon om overgrep. MYSA har nulltoleranse i saker som dette og tiltak ble iverksatt.  

I Nairobi ble begge organisasjonene enige om å sette i gang videre undersøkelser av varslingens påstander. Undersøkelsene ble gjennomført i Nairobi i perioden fra 21. januar til 9. februar i år. Arbeidet ble gjennomført av et uavhengig team satt sammen av en leder som er ekspert på denne type saker, oppnevnt av Strømmestiftelsen, en ekspert oppnevnt av MYSA, og to meddeksperter oppnevnt av Strømmestiftelsen.

 Med referanse til de funnene som er fremført i forslaget til rapporten er Strømmestiftelsen og MYSA enige om at denne:

- Bekrefter at MYSA har en politikk for nulltoleranse, og at de har retningslinjer og regler mot misbruk av penger, samt retningslinjer og regler mot forfalsking av alder og identitet og seksuelle overgrep, men at det er svakheter i hvordan en forholder seg til regelverket.

- Bekrefter undersøkelseskommisjonens konklusjon som stadfester beskyldningene i varslingen om at MYSA har utfordringer med misbruk av penger, seksuell trakassering og overgrep, og forfalsking av identitet og alder.

- Er enige om at en trenger å forbedre og styrke prosedyrer og rutiner, spesielt med fokus på å få på plass sikre rutiner som tar vare på anonymitet og taushetsplikt i varslinger og rapporteringer for å forebygge og avdekke juksing på alder og identitetsforfalsking, seksuell trakassering og overgrep, samt misbruk av midler.

I møtet mellom Strømmestiftelsen og MYSA ble det understreket at MYSA har en viktig rolle i lokalsamfunnet, og i den lokale kulturen de arbeider i. Det ble understreket at de nå også må arbeide for å bli en mer aktiv organisasjon for å endre lokalsamfunnet og det med et sterkt fokus på å fremme barns rettigheter, forebygge seksuelle misbruk og overgrep og, og misbruk av penger.

Noen av utfordringene organisasjonen har er knyttet til arrangement og tilstellinger knyttet til internasjonale fotballturneringer og i den sosiale sammenhengen MYSA arbeider i. Selv om MYSA har en rekke kontrollrutiner, og retningslinjer regler som tilsier sterke reaksjoner mot brudd på regelverket, skjer dette allikevel.

Ledelsen i MYSA vil nå utarbeide en handlingsplan som møter alle disse konkrete utfordringene og ut fra denne vil en legge planer for hvordan samarbeidet skal videreutvikles.

- MYSA er en stor og viktig partner for Strømmestiftelsen. Over mer enn 15 år har Strømmestiftelsen i fellesskap med MYSA investert mye i arbeidet for barn og unge i Mathareslummen i Nairobi. I Nairobi ble vi enige om at MYSA fortsatt har en viktig relevans i sitt lokalmiljø og kultur, og skal nå bli en enda mer aktiv og effektiv endringsagent i sitt lokalmiljø innenfor nøkkelområder for å fremme barns rettigheter og beskyttelse, forebygge seksuell trakassering og overgrep og, og misbruk av penger, sier Aadland.

 

Øyvind Aadland, generalsekretær i Strømmestiftelsen
Bob Munro, Styreleder MYSA