Gå til innhold Gå til navigasjon

Store resultater i Bangladesh

Store resultater i Bangladesh
TAKK!

Norske elevers jobb gjennom Operasjon Dagsverk gjorde ungdommer til sjef i eget liv.

Shonglap har så langt (tall fra 2015) reddet 3000 jenter fra barneekteskap, 20 000 jenter har skaffet seg et arbeid og tjener egne penger. Gjennom Shonglap har nærmere 84 000 ungdommer fått opplæring, utdanning og helt nye sjanser i livet. Nå er det femårige prosjektet for OD avsluttet. 

I Bangladesh har unge jenter nesten ingen muligheter til å bestemme over sitt eget liv, og mange blir giftet bort mens de ennå bare er barn. Dette ville Strømmestiftelsen gjøre noe med. Sammen med lokale samarbeidspartnere ble det utviklet en ettårig utdanning for å gjøre jentene til sjef i eget liv. Utdanningen ble kalt Shonglap, og betyr dialog på bangla. Programmet startet opp som et pilotprosjekt i 2006.

Samarbeidet med Operasjon Dagsverk gjorde at programmet ble betydelig oppskalert fra 2009. 

Siden har Operasjon Dagsverk (OD) og Strømmestiftelsen videreutviklet og ytterligere forbedret Shonglap. 
– Gi denne nye kunnskapen til brødrene våre, sa Shonglap-jentene, da de ble spurt hvordan vi kunne forbedre programmet. 

Dermed begynte vi arbeidet med å gi Shonglap en bror. Pilotprosjektet for Prottoy, en tilsvarende utdanning for gutter i tenårene, kom i gang i 2010. 

Programmet har bidratt til at over halvparten av tenåringsguttene som har gått på kurset nå for eksempel engasjerer seg for kvinners rettigheter. Senere har vi opprettet Shonglap-forum – et tilbud for ungdommene etter fullført Shonglap-kurs. Bakgrunnen er at mange opplevde at kurset førte til så store endringer i livet at de, også etter at kurset var over, hadde behov for å møtes jevnlig for å snakke sammen. De snakket om hvordan de kunne jobbe sammen mot sosial urett, hvordan de kunne være med å bidra til endringer i lokalsamfunnet, og for å diskutere egne utfordringer.

I dag er over 60 000 ungdommer aktive i slike forum.

Kampen mot barneekteskap er noe av det viktigste med Shonglap. Bare India har flere barneekteskap enn Bangladesh, og svært mange unge jenter i landsbyene må slutte på skolen for å gifte seg. Shonglap har skapt store endringer på dette.

Over 3000 barneekteskap har blitt direkte forhindret av Shonglap, og programmet har gjort svært mye for å forebygge barneekteskap. I dag hører vi fra våre prosjektområder at ingen lenger kan gifte bort døtrene sine før de er 18 uten at Shonglapgruppa og deres støttespillere kjemper mot det.

Resultatet er at antall barneekteskap er gått dramatisk ned. En av våre partnerorganisasjoner som har drevet Shonglap-sentere forteller at i 2010, da Shonglap nettopp var startet, ble det inngått 603 barneekteskap i et område med Shonglap-sentere. To år senere hadde det falt til 129.

Økonomisk selvstendighet er et viktig mål, og som en del av kurset får ungdommene en tre måneders opplæring i ulike yrker som kan gi dem en varig inntekt. Nå er nesten 20 000 jenter aktivt involvert i inntektsbringende arbeid. Det gir dem mulighet til å være mer selvstendige. 

Tradisjonen med medgift står sterkt i Bangladesh, og jentas familie må betale en stor sum til guttens familie når de gifter seg – siden jenter anses som en økonomisk byrde. Shonglap har vist at jenter ikke er en byrde, men en ressurs, og sakte men sikkert ser vi at også denne tradisjonen må vike. Gjennom programmet har for eksempel over 1000 tilfeller av medgift blitt forhindret.

Shonglap har også bidratt til å sette fokus på rettighetene til ungdom med funksjonshemming. Lærere får opplæring i hvordan de kan skape et inkluderende undervisningsmiljø, mens foreldre oppmuntres til å
la barn med nedsatt funksjonsevne delta i Shonglap.

Fra 2009 til 2014 har til sammen 434 ungdommer med nedsatt funksjonsevne gjennomført Shonglap-programmet.

På vegne av de 83 367 ungdommene som har gjennomført Shonglap og Prottoy vil Strømmestiftelsen takke alle norske skoleungdommer som jobbet i solidaritet med sine jevnaldrende i Bangladesh den 30. oktober 2008. Gjennom én dags arbeid har dere skapt store forandringer for enkeltmennesker og lokalsamfunn i Bangladesh!

Strømmestiftelsen fortsetter med Shonglap-programmet, og detaljene om arbeidet leser du om her.