Gå til innhold Gå til navigasjon

Startspillere i Uganda

Profilerte startspillere besøkte gatebarnprosjekt i Uganda. En varm og sterk opplevelse!

De to profilerte startspillerene Geir Ludvig Fevang (årets toppscorer) og Leif Otto Paulsen fikk prøve sine fotballferdigheter mot gatebarn i Mbale. 

Det er en varm opplevelse å spille kamp i 30 graders varme. Jublen sto i taket da keeperen reddet Leif Ottos straffespark!

Sammen med fotballspillerne var også  representanter fra Start Life Support og entreprenørselskapet Kaspar Strømme. Sistnevnte er hovedsponsor og gjør det mulig å bygge et stort fotballanlegg for gatebarna. 

5 km utenfor byen på en stor slette har CRO kjøpet et stort landområde. Her er aktiviteten høy. 11 lastebiler kjører i skytteltrafikk mellom bane og et grusutak.

Grusmasserne skal være grunnlaget for de to treningsbanene som de arbeider med nå. 70-80 voksne menn graver dype dreneringsgrøfter som skal være med på å lede bort vannet fra banene.

Fotball
I Mbale er det nå skolefri før jul. Det betyr at dagene blir lenger for noen, andre reiser hjem til familie på landet for en periode. Fritiden bruker mange av barna på fotballbanen. Her kan de bli en del av et lag, de blir regnet med, det settes krav til dem på en annen måte enn de er vant til.

Når barna får besøk av profesjonelle fotballspillere som kan ha dette som levebrød,ser en hvor stolte de blir.  Gjennom å bruke kulturelle virkemidler - her med idrett - klarer en å gi mange av barna et bedre liv det vil si en tilværelse borte fra gata, fra sniffing og vold.

Mye av arbeidet gjenstår, men et stort fotballanlegg vil være et fantastisk virkemiddel for å utrydde fattigdom.