Gå til innhold Gå til navigasjon

Her jobber vi

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka var herjet av borgerkrig i over 25 år. De siste årene har situasjonen stabilisert seg og øya opplever økonomisk vekst.

Sri Lankas største miljøproblem er den raske avskogningen. Dette har ført til omfattende jorderosjon, ødeleggelse av naturlige tilholdssteder for dyr og økt sårbarhet for flom, skriver FN.

Selv om Sri Lanka i utgangspunktet er et demokratisk land har det vært flere eksempler på maktmisbruk, korrupsjon, valgjuks og politisk undertrykking. Kriminaliteten er den høyeste i Sør-Asia.

De siste tiårene har fattigdommen blitt kraftig redusert i landet, men likevel lever rundt en fjerdedel av landets befolkning under fattigdomsgrensen. Gapet mellom fattig og rik øker. Sammenliknet med andre land i regionen har Sri Lanka et relativt godt velferdssystem. Kvinners posisjon i landet er svak og det er mye diskriminering i arbeidslivet og utdanningssystemet.

I hovedsak driver vi med jobbskaping, yrkestrening, rettighetsarbeid og selvhjelpsgrupper (landsbybaserte organisasjoner) på Sri Lanka. Gjenoppbygging og utvikling for de som merket borgerkrigen aller mest er også områder vi satser på, dette behovet er fortsatt stort i visse deler av landet.
 


Tilbake til oversikten over landene vi jobber i.

Om Sri Lanka

 • Hovedstad:

  Colombo
 • Befolkning:

  21.611.842
 • 4,1 prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom
 • Om arbeidet:

  Vi startet arbeidet her i 2001
  Vi har 5 partnere her
 • Metode: