Sri Lanka

Sri Lanka er en tropisk øy i Det indiske hav. Etter 30 år med borgerkrig frem til 2009, har forholdene blitt bedre og landet har opplevd jevn økonomisk vekst, også som følge av økt turisme. Men landet preges fortsatt av fattigdom. Diskriminering av kvinner, tamiler og andre svake grupper er utbredt.

Landfakta

Colombo
Hovedstad

21 773 441
Innbyggertall

1,8%
Lever i ekstrem fattigdom

8,1%
Over 15 år kan ikke lese eller skrive

73 av 191
Indeks for menneskelig utvikling

Vårt arbeid

2001
Begynte vi å jobbe her

85%
Kvinner og jenter

11%
Under 18 år

5 Lokale partnere

Sterke lokale sterke sivile organisasjoner som arbeider for rettigheter for lokalsamfunnet

Økonomisk utvikling gjennom selvhjelpsgrupper, fokus på klimatilpasset jordbruk og spare- og lånegrupper


Utvalgte resultater (2019):

533 lokale ledere fikk opplæring i politiske prosesser

328 ungdommer fikk yrkesopplæring

1260 voksne fikk opplæring i skoleledelse

Sri Lanka har opplevd en positiv utvikling det siste tiåret, men veksten er ujevnt fordelt. Landsbygda og områdene i nord og øst som var hardest rammet av borgerkrigen henger etter og arbeidsledighet blant ungdom er et voksende problem. Vi har et program for å styrke marginaliserte familiers sosiøkonimske stilling og etablere nettverk av små grupper slik at fattige lokalsamfunn kan representere seg selv og kreve sine rettigheter.

Vi arbeider for at foreldre og lokalsamfunn skal bli mer involvert og ta større ansvar for barna sine rettigheter når det gjelder utdanning derfor har vi også et stort fokus på å bygge opp og styrke lokale skolekomiteer som er styrt og ledet av foreldre. 
En trygg økonomisk fremtid avhenger også av et yrke. Derfor jobber vi med yrkesutdanning og slik gi unge mennesker en mulighet for en jobb. 


Her kan du lære mer om Sri Lanka

Andre kilder: www.no.undp.org