Gå til innhold Gå til navigasjon

Speed School-elever skårer høyere

Elever som har deltatt i Strømmestiftelsens Speed School-prosjekter i Mali gjør det bedre på skolen en sine medelever, ifølge en fersk rapport fra maliske myndigheter.

De var barna som måtte droppe ut av skolen, eller som aldri hadde satt sine ben i et klasserom før. Nå får de bedre resultater enn klassekameratene. Speed School ga dem en ny sjanse.

Speed School, eller La Passerelle som det heter på fransk, er et intensivt opplæringskurs for barn mellom åtte og tolv år som ikke går på skolen. Etter ni måneder tar elevene en test. Dersom de består denne prøven, får de lov til å begynne i tredje eller fjerde klasse i den offentlige skolen. I Mali er det ca 800 000 barn i som ikke går på skole.

Best i fransk og matte
Utdanningsdepartementet i Mali har nylig evaluert Strømmestiftelsens Speed School-prosjekter i landet. I rapporten går det fram at elevene som har gått på Speed School skårer høyere på tester enn elever som har fulgt normalt utdanningsforløp. Elevene ble testet i fransk, som er hovedspråket i Mali, og matematikk.

- Vi er glad for å få dokumentert at Speed School-elevene klarer seg godt når de kommer inn i den offentlige skolen, sier generalsekretær Øyvind Aadland i Strømmestiftelsen.

- En ny sjanse
Rådgiver Mountaga Diarra i utdanningsdepartementet i Mali var med i teamet som i april i år reiste rundt og besøkte både Speed School-sentre og grunnskoler som mottar elever fra prosjektet.

- Speed School gir barn som ikke har fått gå på skole en ny sjanse, sier Diarra.

Strømmestiftelsen startet opp arbeidet med Speed School i 2004. I dag driver organisasjonen Speed School-prosjekter sammen med lokale partnere i tre land i Vest-Afrika: Niger, Burkina Faso og Mali. Disse tre landene er blant de aller minst utviklede stater i verden. Her er det til sammen mer enn tre millioner barn som arbeider i stedet for å gå på skolen. Jentene gjør husarbeid og passer yngre søsken. Guttene dyrker jorda og gjeter husdyr. Mange blir ofre for menneskehandel og tvangsarbeid, eller giftes bort før de når tenårene.

Styrker lokalsamfunnene
Ifølge Diarra er ikke Speed School viktig bare for den enkelte elev, men også for lokalsamfunnet.

- Speed School har revolusjonert lokalsamfunnene. De har fått et puff i riktig retning og har blitt mye mer engasjert i barnas skolegang, sier Diarra.

Landsbyen Nérékoro er et eksempel på nettopp dette. Den har hatt en offentlig skole siden 1975. Men fordi innbyggerne var motvillige til å sende barna sine dit og fordi skolen manglet lærere, var den knapt nok operasjonell. Etter at Speed School startet, har det foregått en endring i folks mentalitet og skolen har igjen fått vind i seilene.

- Speed School viser helt klart hvordan utdanning og skolegang er med på å dyktiggjøre folk slik at de kan arbeide seg ut av fattigdom. Vi jobber for å nå FNs - og verdens - tusenårsmål om utdanning for alle innen 2015, samtidig er Speed School et prosjekt der behovene er definert av grasrota og lokalsamfunnene i Mali selv. Det er dessuten en styrke at myndighetene spiller på lag og nå dokumenterer positive resultater, sier Aadland.