Slik kan du bekjempe fattigdom

Fattigdom stiller mennesker overfor umulige valg.

I områder hvor Strømmestiftelsen jobber i Nepal, stiller fattigdommen mange foreldre overfor umulige dilemma.
Skal foreldrene la de minste barna være hjemme alene 12 timer hver dag mens de selv går på jobb? Eller skal de ta med barna på en farlig arbeidsplass?
Skal foreldrene sende barna ut i arbeidslivet eller la barna fortsette på skolen mens familien sulter?

Aisha fikk hjelp i tide.

På en skole i Nepal traff vi Aisha. Hun var en av dem som sto i fare for å måtte slutte skolen for å bli dagsarbeider ved en mursteinsfabrikk.
Heldigvis hadde mor akkurat blitt med i den nyopprettede kvinnegruppen som Strømmestiftelsen hadde startet. Her ble Aishas mor klar over hvor viktig det er med utdanning. Aisha slapp unna det skadelige arbeidet akkurat i tide, og familien fikk hjelp før det var for sent.

Dhurga fikk skoleplass, men ikke i tide.

I det samme klasserommet møtte vi to søstre. For dem kom ikke barnehage og skoleplass i tide. Den eldste, Dhurga, hadde hatt ansvar for to småsøstre 12 timer hver dag mens foreldrene jobbet under slavelignende forhold på en mursteinsfabrikk.

En av småsøstrene druknet i en brønn mens Dhurga var alene hjemme med de to småsøstrene.

Nå er målet for lærerne at søstrene skal få lyset tilbake i øynene.

Ingen barn skulle hatt et så stort ansvar. Ingen foreldre skulle være nødt til å ta slike valg.

Din gave hjelper foreldre, barn og lokalsamfunn.

Som fast giver gir du barnehage- og skoleplass til barna. De trenger trygghet og utdanning.

Samtidig bidrar våre faste givere til å gi ungdom og voksne i lokalsamfunnet opplæring om rettigheter og mulighet til å skape seg jobb og inntekt.

Vi drømmer om en verden uten fattigdom.

Hver dag ser vi hvilke skader fattigdom forårsaker.

Og hver dag ser vi hva det gjør med barnas trygghet og foreldrenes verdighet når mennesker endelig får muligheten til selv å kjempe seg ut av fattigdom.

Du kan være den som i dag gir barn trygghet og foreldre jobb.

Det er ikke lett å klatre ut av fattigdom, og det tar lang tid – men det er mulig.

Bli med i kampen mot fattigdom og gi mennesker muligheten de trenger i tide.