Gå til innhold Gå til navigasjon

Skolen – et farlig sted?

Skolen – et farlig sted?
Barn og ungdom har rett på utdanning og sikker skolevei.

De sitter på enkle pulter, i åpne klasserom, med slitte lærebøker, og de frykter for livene sine. Er skolene blitt et av de mest risikoutsatte og dødelige stedene for barn og ungdom å oppholde seg?

Utdanning har alltid vært farlig. Kunnskap er truende for de som vil utøve makt og ivareta sine interesser. Derfor er skoler og universiteter dessverre også et mål for grupper med ekstreme holdninger, for terror og av totalitære regimer. I land som er i krig, konflikt og krise kan det å gå på skole faktisk være noe av det farligste et barn eller en ungdom kan gjøre.

I vår kom rapporten – «Education under attack» som understreker dette. Rapporten er skrevet av «Global Coalition to Protect Education from Attack», og tar for seg utviklingen i de siste fem årene over antall angrep på skoler, studenter, skolebarn, lærere og akademikere.

Ifølge rapporten har så mange som 28 millioner barn som lever i konfliktområder ingen sjans til å gå på skole. Årsakene er mange, men i all hovedsak skyldes det illegale bevæpnede grupper, egne nasjonale styrker, kriminelle og militante grupper og sikkerhetsstyrker. De okkuperer skoler, de bomber og brenner skolebygninger og universiteter. De kidnapper barn, torturerer studenter, lærere og akademikere og skaper frykt. Flere hundre er drept, og de har gjort hverdagen til flere tusen skolebarn, unge og lærere svært vanskelig og farlig i minst 70 land verden over.

I april i år ble 150 ungdommer, de aller fleste studenter, skutt ned og drept på campus i universitetsbyen Garissa i Kenya. I fjor ble 43 studenter funnet drept i Mexico. I Kenya har flere hundre lærere sluttet i jobbene sine fordi de er redde for å undervise. Siden 2011 er 140 lærere drept i Colombia. I Pakistan er 838 skoler ødelagt, de fleste sprengt i lufta, og flere hundre tusen skolebarn mistet skolen sin.

Etter opprøret i nord-Mali for over to år siden ble 130 skoler angrepet og ødelagt. Noen steder ble det lagt ut landminer rundt skolene og flere steder ble skolene overtatt av de militære. Flere tusen skoleelever og studenter ble utestengt.

Vi mener dette er en situasjon som er uholdbar og svært kritikkverdig. Barn og ungdom har rett på utdanning og sikker skolevei. De skal ikke ha det slik, men kjenne seg trygge når de kommer på skolen eller til studiestedet. Og lærere må kunne gå på arbeid uten at de risikerer livet på arbeidsplassen.

For systemer som lever og overlever ved å holde mennesker nede er utdanning en trussel. Kidnappingen av skolejentene i Nigeria som terrororganisasjonen Boko Haram gjorde for litt over ett år siden er et grelt eksempel. Derfor er utdanning helt avgjørende, også i kampen mot ekstreme politiske meninger og mot grupper som ser på utdanning som en trussel mot egen maktposisjon, er utdanning helt avgjørende.

I mai ble dokumentet «Safe School Declaration», lagt frem på en internasjonal konferanse i Oslo om sikkerhet i skolene. Dette er et dokument som trekker opp en rekke kjøreregler for hvordan en kan beskytte skoler og utdanningsinstitusjoner i krig og konflikt, og et politisk veikart for å redusere påvirkning av utdanning i en konflikt.

I Strømmestiftelsen arbeider vi med utdanning på flere områder og på flere steder over hele kloden. Helt grunnleggende for vårt arbeid er at all utvikling starter med utdanning. Kunnskap åpner vinduer til ny viten og for et lands utvikling. Et hvert angrep på en skole og et skolebarn er også et angrep på landets egen fremtid.

I enhver konflikt må det i det minste være et mål at skolene skal være en trygg plass for barn og unge, og et sikkert sted for de som skal jobbe og undervise der.

Tekst: 
Øyvind Aadland, generalsekretær i Strømmestiftelsen