Gå til innhold Gå til navigasjon

Fradrag på skatten for gaver gitt til Strømmestiftelsen

Du kan få inntektsfradrag (tidl. kalt skattefradrag) for gaver du gir til oss. I 2019 er det fradrag for det du gir mellom kr. 500,- og 50.000,-. Den øvre grensen (50 000,-) gjelder totalt for det du gir til frivillige organisasjoner. For å innberette ditt bidrag til skattemyndighetene, trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer). Dersom giveren er en bedrift, trenger vi organisasjonsnummeret.

Ta gjerne kontakt på post@strommestiftelsen.no eller tlf. 38 12 75 00 for å oppgi dette. Vi tar vare på opplysningene på en trygg måte, så du trenger bare oppgi det en gang. 

Gi en gave til ekstra tiltak

Nå ser vi at i mange av verdens fattigste land begynner korona-krisen å slå til for alvor. Vi er bekymret for hvordan utvikling blir, for vi vet at:

  • Folk bor tett sammen
  • Mange mangler såpe, nok vann og gode sanitærforhold
  • Det er dårlige helsetilbud mange steder

Ifølge en fersk rapport beregner UNDP at nær halvparten av arbeidsplassene i Afrika kan gå tapt. 

Trenger fortsatt støtte
På kort sikt gjør vi derfor tiltak på hygiene for å forebygge spredning av viruset, og kommer til å styrke hygienetiltakene i våre programmer så lenge epidemien herjer. Dette trenger vi din støtte til!

Men vi trenger også støtte til det som fortsatt er viktig på lang sikt: Utdanning og jobb. For mange familieforsørgere har mistet  jobben sin, og mange barn trenger fortsatt skolegang. VI kan ikke la en generasjon miste utdanningen sin!

Gi en ekstra gave i dag

hands and soap-tanzania-mars-2020-korona

Hva er Strømmestiftelsens formål?

Vårt formål er todelt:

  1. Å hjelpe mennesker ut av fattigdom, og formidle utviklingsbistand som sikrer mottakerne en reell innflytelse gjennom deltakelse i utviklingsprosesser.
  2. Å drive informasjons- og holdningsskapende arbeid om Nord-Sør-spørsmål for å øke interessen for utviklingsarbeid blant den norske befolkning.

Vi har en desentralisert struktur, med lokalt ansatte på hovedkontoret i Kristiansand og på regionskontorene. 

sf-world-2018-map-kart