Gå til innhold Gå til navigasjon

Fradrag på skatten for gaver gitt til Strømmestiftelsen

steinhugger

Vårt mål er en verden uten fattigdom, og vi jobber for å oppnå det gjennom å gi fattige i Afrika og Asia skole og jobbmuligheter.

Foreldrene får muligheten til å skape seg en jobb, så de kan skaffe mat til barna sine. Med en stabil inntekt får de råd til å sende barna på skolen og i barnehagen. De får yrkesopplæring og trening i hvordan de kan drive god forretning. Når foreldrene har jobb, trenger ikke barna å jobbe. Unge jenter slipper å giftes bort eller selges som slaver. Barn slipper å bo på gata. De slipper å dø av enkle sykdommer, fordi mamma og pappa nå har råd til å kjøpe medisiner.

Du kan få inntektsfradrag (tidl. kalt skattefradrag) for gaver du gir til oss. I 2019 er det fradrag for det du gir mellom kr. 500,- og 50.000,-. Den øvre grensen (50 000,-) gjelder totalt for det du gir til frivillige organisasjoner. 

For å innberette ditt bidrag til skattemyndighetene, trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer). Dersom giveren er en bedrift, trenger vi organisasjonsnummeret.

Ta gjerne kontakt på post@strommestiftelsen.no eller tlf. 38 12 75 00 for å oppgi dette. Vi tar vare på opplysningene på en trygg måte, så du trenger bare oppgi det en gang. 

Hva er Strømmestiftelsens formål?

Vårt formål er todelt:

  1. Å hjelpe mennesker ut av fattigdom, og formidle utviklingsbistand som sikrer mottakerne en reell innflytelse gjennom deltakelse i utviklingsprosesser.
  2. Å drive informasjons- og holdningsskapende arbeid om Nord-Sør-spørsmål for å øke interessen for utviklingsarbeid blant den norske befolkning.

Vi har en desentralisert struktur, med lokalt ansatte på hovedkontoret i Kristiansand og på regionskontorene. 

sf-world-2018-map-kart

Jeg vil hjelpe

Jeg ønsker å gi:

350 kr kan gi et barn skoleplass.

Anonyme gaver gir ikke mulighet for skattefradrag.