Gå til innhold Gå til navigasjon

Skatt på frivillighet

Skatt på frivillighet
Hvert år betaler frivillige organisasjoner, idrettslag og humanitære organisasjoner 1,5 milliarder norske kroner til den norske statspengebingen.

Kronikk: Hvert år betaler frivillige organisasjoner, idrettslag og humanitære organisasjoner 1,5 milliarder norske kroner til den norske statspengebingen.

Kronikk i Fædrelandsvennen, januar 2012

Dette er penger som lag og organisasjoner har samlet inn gjennom frivillig innsats i tillegg til mottatte pengegaver. For hver eneste innkomne krone må organisasjoner betale skatt til staten i form av moms.

I flere år har spørsmålet om refusjon av moms vært hyppig diskutert. I 2005 ble dette en hovedsak for Frivillighet Norge. Etter hvert har også politikerne forstått at det er urimelig å momsbeskatte penger til frivillige lag og organisasjoner, som er samlet inn gjennom frivillig innsats og dugnad.

I 2010 ble det innført en ordning for momskompensering. I løpet av en fireårsperiode skulle beløpet øke til 1,2 milliarder kroner i året.

I et innlegg i Fædrelandsvennen gir Gunnar Strømme regjeringen honnør for at de har gjennomført momskompensasjon, men etterlyser samtidig at de følger opp lovnader om en gradvis økning av beløpet.

Gunnar Strømme skal ha honnør for sitt utrettelige arbeid med denne saken. Helt siden slutten av 1970-tallet har han arbeidet for at politikere skal skjønne det urimelige i å beskatte frivillig innsats og arbeid.
I Strømmestiftelsen betaler vi hvert år ca. 3 millioner kroner i moms på varer og tjenester. Gjennom refusjonsordningen får vi tilbakebetalt ca. 50 prosent av dette.
Noen vil sikkert undre seg over at organisasjoner ikke skal bidra til felleskassen slik alle andre gjør. Og selvsagt gjør vi det gjennom skatter og avgifter. Momsen er en ekstraskatt og koster Strømmestiftelsen 1,5 millioner kroner i året. For Strømmestiftelsen kan dette illustrere slik: for å dekke inn det nevnte beløpet trenger vi 520 nye faddere som gir 250 kroner i året.

- Hva kunne vi så fått ut av 1,5 millioner kroner i praktisk utviklingsarbeid? Vi kunne for eksempel undervist 5000 jenter til å bli ”sjef i eget liv” gjennom vårt opplærings - og dialogprogram Shonglap i Bangladesh. 5000 barn i Mali kunne fått skolegang i et år. Vi kunne utdannet 1666 lærere i Sør Sudan, eller det kunne gitt 7500 familier en geit, som kunne gjøre at de fikk en liten inntekt og på den måten komme ut av fattigdom.
I Norge er det stor interesse for og iver i etter å hjelpe. Det er en sterk nok grunn til å vurdere om det ikke er behov for å oppgradere og høyne beløpene for momsrefusjon til frivillige organisasjoner. Tusenvis av fattige vil ha glede av det.

Øyvind Aadland
Generalsekretær i Strømmestiftelsen