Gå til innhold Gå til navigasjon

Skal samarbeide i Kenya

Dyreparken innleder et samarbeid med Strømmestiftelsen og Basecamp Foundation i Maasai Mara i Kenya.

Prosjektet Naboisho Conservancy har fokus på et truet økosystem, infrastruktur og bærekraftig utvikling, og medfører at Dyreparken får en ”søsterpark” i Kenya.

Maasai Mara ligger i hjertet av verdens mest dyrerike område. Her har det helt siden 1998 blitt drevet et aktivt arbeid for bevaring av økosystemet gjennom prosjektet Basecamp Foundation.
- I dette prosjektet går aktivt dyrevern hånd i hånd med hjelp til lokalbefolkningen, sier adm. dir i Dyreparken, Per Arnsteim Aamot, som karakteriserer prosjektet som bistandsarbeid i en bredere form.

Strømmestiftelsen har i flere år hatt et samarbeid med Basecamp, og ser dette som et nytt og svært spennende prosjekt.
-  Dette er en fortsettelse av samarbeidet vi har og er helt i samsvar med våre verdier og måten vi ønsker å delta i utvikling og fattigdomsbekjempelse på. I dette aktuelle prosjektet skal vi bidra med vår bistandsekspertise, aktiviteter, rapportering/hovedkontakt til Dyreparken, events og fundraisingekspertise, sier kommunikasjonssjef Trond M. Backer.

Prosjekt Naboisho handler om bevaring av et 250.000 mål stort område i Maasai Mara i Kenya og er unikt i forhold til at det i tillegg til å bevare et mangfoldig dyreliv, også støtter lokalbefolkningen ved å gi inntektsmuligheter gjennom turisme og forvaltning av store landområder.

Befolkningsvekst og klimaendringer gjør økosystemene sårbare. Dyrelivet står i fare, og med det  vil Kenya og verden ikke bare tape et av de mest unike naturområdene i verden, men også arbeidsplasser, inntekter og kultur vil forsvinne.

Basecamp
Basecamp Foundation er en norsk stiftelse som har som formål å bidra til vern av natur og kultur, samt inntekter og arbeid til lokalbefolkningen. Basecamp Explorer ble først etablert som en økologisk safaricamp på savannen i Kenya i 1998.

Naboisho Conservancy
Prosjektet Naboisho Conservancy har som mål å bevare verdens mest unike villmark og dyreliv gjennom partnerskap med lokalbefolkningen. Stikkord er utdanning, bevaring, forskning, sosial utvikling, fattigdomsbekjempelse og ansvarlig turisme. Arbeidet med kartlegging av dyrelivet i Naboisho er så vidt igangsatt.

- Det som gjør dette prosjektet spesielt er at det ikke finnes noen overstyrende enhet, og det skjer i et reelt partnerskap med lokalbefolkningen. Vår avtale med 500 jordeiere sikrer dem inntekter. Vi leaser jorden i 15 år, og garanterer hver enkelt jordeier inntekter i hele perioden, uavhengig av hvordan turismeprosjektet måtte gå. Jordeierne får pengene direkte på hver sin konto, sier kommunikasjonsdirektør Ole Bernt Frøshaug, som er en av stifterne av Basecamp-konseptet.

- I vårt konsept er partnerskap helt vesentlig. Sammen med Dyreparken og Stømmestiftelsen får vi nå en genuin mulighet til å bruke turisme som et redskap i lokal utvikling, samtidig som vi bevarer en unik kultur og dyreliv i et av verdens syv underverker, i tett partnerskap med lokalbefolkningen, sier Frøshaug.