Gå til innhold Gå til navigasjon

Sex selger. Også etter et jordskjelv

Sex selger. Også etter et jordskjelv
Etter jordskjelvet i Nepal står enda flere unge jenter i fare for å ende skjebnen med 20 voksne menn som kunder daglig.

Kronikk: Jeg glemmer den aldri. Den lille, slitte kosebamsen på hylla hennes.

Tekst: Kristine Storesletten Sødal, fungerende generalsekretær i Strømmestiftelsen

Hun ble solgt til prisen av en rasehund og sendt til et liv i helvete på bordell i India. Jeg møtte henne etter hun var reddet ut, og bodde i et tilflukts senter for ofre for menneskehandel. Hun var ikke eldre enn at hun hadde en kosebamse ved senga si.

Nå står enda flere unge jenter i fare for å ende skjebnen med 20 voksne menn som kunder daglig.

Nå, i kjølvannet av en av de verste naturkatastrofene i Nepals minne, ser vi med økende bekymring på problemet med sex-trafficking. Etter skjelvet sover mange jenter ute i telt, de er ikke lenger beskyttet av fire vegger og en låst dør. Mange barn har mistet foreldrene sine. Dette gjør dem ekstra sårbare for å bli lokket med av «snille» onkler og andre velgjørere. Allerede kommer meldinger inn fra våre kollegaer, som driver hjelpearbeid etter skjelvet, om voldtektsforsøk på unge jenter. Nepal er storleverandør av jenter til sexindustrien i India, og etter skjelvet er de ekstra sårbare. Nabolandet India har en stor prostitusjonsindustri, og de vakre jentene fra naboen i nord er spesielt etterspurte.

Jordskjelvets etterskjelv kan få forferdelige konsekvenser for Nepals jenter. Situasjonen for jentene i Nepal var ille før skjelvet. Nå får de som har onde planer det enda lettere.

De yngste som forsvinner er bare seks-sju år. De blir sendt avgårde til et liv fylt av vold, voldtekt, psykisk terror og tortur. Det anslås å være 200.000 av dem. Tallene er nok dessverre enda høyere. Hvert år forsvinner mellom ti og femten tusen til. Og la det ikke være noen tvil: Hver og en av disse forsvinner mot sin vilje.

De får en seng. Et lite rom. Litt sminke. Det blir deres hjem, arbeidsplass og uniform framover.

Mange tar sitt eget liv. De orker rett og slett ikke dette livet. Altfor mange blir smittet med HIV. De få som klarer å unnslippe blir merket og stigmatisert med en sykdom de ikke kan bli kvitt. Ofte blir de utstøtt av både samfunnet og familien som skulle tatt vare på dem, både før og etter livet i fangenskap.

I Nepal er jenter og kvinner ekstra sårbare for trafficking. De ses på som andreklasseborgere, både sosialt og juridisk. I tillegg, hvis du er kasteløs og jente, er du ansett som enda mer lavtstående i samfunnet.

Vi ser fra erfaring fra katastrofer som Haiti-skjelvet i 2010, at disse kyniske bakmennene vet å utnytte dette kaoset, denne frykten og denne sårbare situasjonen.

Dette må vi gjøre alt vi kan for å stoppe. Før skjelvet jobbet Strømmestiftelsen med anti-traffickingprosjekter blant kasteløse i Nepal. Dermed er mange jenter, og deres landsbyer, godt opplært til å gjenkjenne faresignalene. De kjenner sine rettigheter og de vet hvordan de kan gå sammen for å hjelpe andre mot å bli ofre.

Akkurat nå arbeider våre ansatte og partnere i Nepal med å dele ut nødhjelp, vann, mat, madrasser og medisiner for å hjelpe jordskjelvofrene. Samtidig gjør vi alt vi kan som «vaktmenn». Sammen med team av mødre og fedre sørger vi for kontinuerlig vakthold og gjør vårt ytterste så ikke jenter forsvinner i kaoset.

For vi orker ikke tanken på flere kosebamser der de ikke hører hjemme.