Gå til innhold Gå til navigasjon

Sammenhengen mellom fattigdom og ekstremisme

Sammenhengen mellom fattigdom og ekstremisme

Fattigdom er ekstremismens beste venn. Utdanning og jobb er dens verste fiende. Les hvordan du ved å melde deg som Jobbskaper bekjemper ekstremisme. 

Mange kvinner som flykter fra Sahel-området i Vest-Afrika med mål om å nå Europa, tar prevensjonssprøyte før de reiser. Men voldtekt er bare én av farene som både menn og kvinner på flukt kan møte. Likevel framstår en farefull ferd på nesten 3000 kilometer som et tryggere alternativ enn å bli værende hjemme. Da må vi gjøre en innsats for å skape et trygt liv der de kommer fra. Vi vet at det beste for mennesker er å få fortsette en vanlig hverdag sammen med familie og venner. Som jobbskaper er du med å gi yrkesopplæring og skape nye jobber for mennesker som i dag mangler muligheter og håp for fremtiden, og er lette ofre når terroristene kommer til deres landsby for å rekruttere.

Vi ønsker å tilby utdanning og flest mulig jobber i landene Niger, Burkina Faso og Mali. Niger er verdens fattigste land, Burkina Faso og Mali er også blant de ti fattigste på FNs liste, som stadig toppes av Norge. Dette er land som ikke bare er truet av indre uroligheter og terrorgrupper, de er også sårbare for tørke og flom, i tillegg til konstant matmangel. Arbeidsledigheten er stor blant ungdom, og mange er frustrerte.

Ekstremistgruppene i dette området, som vi nå finner flere spor av også i Europa, har ikke først og fremst en religiøs opprinnelse. Roten er i bunn og grunn fattigdom. 

En FN-studie viser at fattigdom og det å føle seg utenfor og marginalisert er hovedårsakene til at unge afrikanere lar seg rekruttere til ekstreme grupper. 57 prosent av de spurte sier de ikke leser religiøse tekster, og at de heller ikke forstår mye av innholdet i slike tekster når de hører dem. Dette blir også bekreftet i en annen undersøkelse gjort av Institute for Security Studies (ISS) i Mali.

Sahel-området i Vest-Afrika er et område mange trekker seg ut av. Situasjonen er ustabil og farlig med gjentatte terroraksjoner. Våre samarbeidspartnere er imidlertid klar for å bli værende, brette opp ermene og ta den viktige kampen mot ekstremisme og terror.
En av Strømmestiftelsens styrker er at vi samarbeider med lokale organisasjoner og er fundamentert i lokalbefolkningen. På grunn av dette oppleves ikke vårt nærvær truende, dermed får vi bli værende og jobbe videre. Vi har opplevd at våre skoler har blitt stormet, men da opprørerne merket at skolen er lokalt drevet og lokalt forankret, har den fått fortsette driften. 

Hvis du ikke har utdanning, hvis du ikke kan lese, regne eller skrive, er det nesten umulig å finne en jobb. Hvis du vet du alltid faller gjennom på jobbmarkedet, er du sårbar når opprørsgrupper tilbyr deg en godt betalt jobb. Vi ser at mennesker som har fått grunnskole og yrkesopplæring, har kunnskap og trygghet nok til å si nei til rekruttering. 

Fattigdom og mangel på muligheter tvinger mennesker til å ta valg de ellers aldri ville tatt. 

Å gi mennesker utdanning, jobb og inntekt, er å gi mennesker en mulighet til å si nei til ekstremisme og terrorisme.

Vi bekjemper ikke ekstremisme og terrorisme med våpen, men med utdanning og yrkesopplæring.

Din innsats i dag betyr en forskjell for framtiden. 

Jeg vil bli jobbskaper

Vi ønsker å gi følgende engangsbeløp:

Jeg ønsker å gi følgende månedsbeløp:

350 kr kan gi et barn skoleplass i Vest-Afrika.