Gå til innhold Gå til navigasjon

Samarbeider om mikrofinans

Strømmestiftelsen og Misjonsalliansen skal samarbeide om mikrofinans.

De to organisasjonene skal bygge opp et felles mikrofinansfond og utvikle en felles plattform for å hente inn investorer til fondet.
- Målsettingen er et fond med en betydelig forvaltningskapital som kan settes inn i kampen mot fattigdom, sier Lars Erik Harv, leder av Strømme Microfinance as.

Misjonsalliansen og Strømmestiftelsen har i et års tid arbeidet med planene om en felles plattform for å bygge opp et større mikrofinansfond. Målsettingen har vært å utvikle en felles plattform og et konsept som kan tiltrekke seg investorer til fondet. I planene ligger det også at de to organisasjonene skal samarbeide for å videreutvikle og dra veksel på hverandres kompetanse og kunnskap innen mikrofinans. De to organisasjonene er i dag de største i Norge innen mikrofinans, og representerer også samlet det største norske miljøet for mikrofinans.

Gjennom en samlokalisering av de to selskapene - Strømme Microfinance as, og Alliance Microfinance as, vil de to organisasjonene også dele erfaring og gjensidig styrke og videreutvikle hverandre.
I løpet av svært kort tid vil de to selskapene flytte sammen i nye felles kontorlokaler i Skippergata 3 i Kristiansand. Fra før har Universitetet i Agder markert seg som det fremste universitetet i Norge på mikrofinans og gjennom plassering av fondet i Kristiansand vil miljøet for mikrofinans bli det største i landet.

- Med mikrofinans bekjemper vi fattigdom hver eneste dag rundt i verden. Det er samtidig et skrikende behov for mer penger som kan settes inn i denne kampen.  Vi tror vi kan hente inn mer investeringskapital dersom vi går sammen enn om vi står alene og konkurrerer med hverandre i det samme markedet og om de samme kundene, sier Lars Erik Harv i Strømme Microfinance og Andreas Andersen fra Alliance Microfinance.

Til sammen forvalter de to organisasjonene en låneportefølje på vel 560 millioner kroner. Strømmestiftelsen har selv en portefølje på 140 millioner kroner til 320 000 kunder. Misjonsalliansen har per i dag lånt ut vel 420 millioner kroner til 100 000 kunder.