Gå til innhold Gå til navigasjon

Så mye mer enn et lån...

Så mye mer enn et lån...
Mikrofinans byr på ulike tjenester innen sparing, lån, forsikring, overførsler og opplæring i økonomistyring.

FAKTA/BAKGRUNN: Mikrofinans byr på ulike tjenester innen sparing, lån, forsikring, overførsler og opplæring i økonomistyring.

Sparing

Å spare er å sikre fremtiden. For fattige, som gjerne har liten og ujevn inntekt, er sparing ekstra viktig. Det handler om å kunne overleve når matvareprisene øker, om å kunne betale for skolegang for barna eller om å kunne gjøre en klok investering når anledningen byr seg. Men de fleste som er fattige mangler et trygt sted å spare pengene sine.

Gjennom mikrofinans får fattige mennesker muligheten til sikker sparing. De slipper å for eksempel grave pengene ned i et hull i bakken. I stedet kan de trygt spare pengene sine hos en mikrofinansinstitusjon (MFI).

Dessuten slipper de å bruke tid og penger for å reise langt for å komme til "banken". MFI-ene har gjerne egne folk som kommer på døra for å motta sparebeløpene.

Spare- og lånegrupper møtes grupper jevnlig for å spare et fast beløp. Etter hvert som pengene akkumuleres, lånes de ut til medlemmene. I tillegg er det vanlig med en sosialkasse hvor medlemmer kan søke om å få penger i nødsituasjoner. Gruppen råder selv over pengene sine og betaler tilbake lån med renter.

Lån
I Norge er det vanligvis en smal sak å gå i banken og ta opp et lite lån. Men for fattige mennesker i Sør kan dette være en nærmest umulig oppgave. På landsbygda finnes det ofte ikke noe banktilbud, dessuten regnes ikke fattige som kredittverdige. Ingen bank vil låne ut penger til folk som ikke kan stille garanti. Mikrofinans gir fattige anledningen til å ta opp et lån når de trenger det.

Muligheten til å ta opp et lite lån - mikrokreditt - er en sentral del av mikrofinans. For mange mikrofinansklienter er dette lånet med på å forandre livet. Med lånemidlene kan de gjøre investeringer som sikrer dem en jevn inntekt. Investeringen kan for eksempel være en symaskin, ei ku eller såkorn - en investering som gjør låntakerne i stand til å klatre ut av fattigdom. Det er særlig kravet til sikkerhet for lån som skiller mikrofinans fra bank og andre finansielle institusjoner.

Lurer du på noe om mikrofinans? Kanskje du finner svaret her.

Forsikring
For en fattig entreprenør kan for eksempel et brukket bein bety slutten på bedriften. Da ryker inntjeningen, og følgene kan bli sult for hele familien.  Fattige er alltid ekstra sårbare i situasjoner med sykdommer eller uhell. Derfor begynner nå stadig flere mikrofinansinstitusjoner å tilby forsikring til sine klienter/medlemmer. Så langt er det særlig to typer forsikringer som har vokst fram: Sykeforsikring og forsikring av økonomisk virksomhet.

Overføringer
Ofte går ikke barna på skole lokalt, men i en annen by. Dette kan innebære at foreldrene som ikke har banktilbud gjerne må reise i et døgn eller to for å betale skolepengene. Dette gjør mikrofinansinstitusjonene noe med. Overføring av penger er et viktig produkt innen mikrofinans. Folk slipper å fysisk ta ut penger og gå for å betale når de har regninger som står for tur.  I stedet kan mikrofinansinstitusjonene overføre pengene for dem.

Opplæring/utdanning
Parallelt med alle tjenestene og produktene får vanligvis klientene også tilbud om opplæring i grunnleggende økonomistyring. De lærer for eksempel å føre enkle budsjetter og regnskaper. Noen steder får klientene i tillegg opplæring i produksjon og inntektsgenererende aktiviteter, slik som kurs i såpeproduksjon, råd om jordbruk eller opplæring i søm.

I enkelte landsbyer brukes mikrofinansgrupper dessuten som forum for opplæring i viktige helserelaterte emner som hiv/aids og malaria og av og til også som utgangspunkt for lese- og skriveopplæring for voksne.

Mikrofinansskolen
Vi har i samarbeid med filmselskapet Snøball utarbeidet en mikrofinansskole som består av 6 korte filmer som gir en god innføring i de viktigste områder av mikrofinans. Klikk her for å ta en titt!