Gå til innhold Gå til navigasjon

Rupikas jordbæråker

Rupikas jordbæråker
DREAM ble redningen for Rupika.

På Sri Lanka spirer det i Rupikas jordbæråker. Inntekt fra jordbærsalg dekker barnas skoleutgifter.

Tekst og foto: Dammika, PALM, Sri Lanka

Inntektene som dagarbeidere på annen manns jord var ikke nok til å sende Rupikas barn på skolen. Alt familien maktet å tenke på, var å overleve fra den ene dagen til den andre.

Rupika og mannen hennes tjente til sammen 315 kroner hver måned. Det var et konstant press å leve slik på utkanten av samfunnet, uten penger og utdanning.

For familien på fire var livet fylt 
av sorg og bekymringer. Selv om de forsøkte å dyrke det vesle jordstykket sitt, som var ca 50 m2, hadde de ikke råd til verken frø eller gjødsel. Dermed ble det heller ingen store avlinger. I tillegg bodde de i en enkel liten jordhytte – noe som gjorde alt enda vanskeligere.

Jordbær ble redningen
Da DREAM-programmet kom til landsbyen, ble Rupika og hennes familie plukket ut til å være blant dem som trengte hjelp. Ett av DREAMs fokus er å styrke de fattigste av de fattige gjennom å øke verdiene i det de har i for eksempel en liten eiendom. 

Men familien ville ikke delta i programmet, fordi de ikke klarte å spare eller ta opp lån. Noen fra landsbyorganisasjonen klarte likevel å overtale dem til å våge å bli med. DREAM-programmet har en spesiell stipendordning for de aller fattigste familiene. Stipendet skal hjelpe disse familiene til å skaffe seg arbeid som gir inntekter, og Rupika og hennes familie fikk innvilget dette.

Rupika begynte i en liten spare- og lånegruppe sammen med andre kvinner og klarte etter hvert å spare litt penger. Hun fikk mer og mer tro på at hun kunne klare dette, og slik endre fremtiden til seg og familien. Hun ble bevisstgjort på hvordan hun kunne forbedre forholdene til familien. Hun fikk et bevisst forhold til det å planlegge hjemmet og privatøkonomien på en god måte, og begynte å diskutere med mannen sin om de skulle prøve å dyrke jordbær.

Med støtte i gruppa og landsbyorganisasjonen klarte hun å fremskaffe startkapital og gjøre klar jordstykket sitt. For å få det til, måtte hun låne 315 kroner – en hel månedslønn – fra gruppa hun sparer i.  

Ønsker å utvide
En jordbæråker med 200 planter ble begynnelsen på et nytt liv. Rupika deltok også i et landbrukskurs for jordbærdyrkere, og gjennom kunnskapene hun fikk der kunne hun øke produksjonen fra 200 til 350 planter. I tillegg økte hun kreditten med 80 kroner. Med de 210 kronene familien fikk i inntekt fra jordbæråkeren hadde de nå en samlet inntekt på 525 kroner i måneden.

– Endelig kunne også jeg sende begge barna mine til skolen. Nå går de lykkelige av gårde hver dag, smiler jordbærpiken Rupika, som slett ikke hviler på sin suksess. Hun har flere planer for fremtiden og familien sin, og ønsker å utvide jordbærhagen slik at hun etter hvert kan ha 5000 planter.

– Jeg er glad jeg tok sjansen da jeg fikk den. Det har endret familien vår. Da jeg begynte å dyrke jordbær, fikk vi for første gang en stabil inntekt, sier Rupika stolt.