Gå til innhold Gå til navigasjon

Prisvinneren Jamii Bora

Vår partner Jamii Bora i Kenya har mottatt pris for boligprosjektet Kaputiei. Byen har gitt fattige slumboere et nytt og bedre hjem.

Jamii Bora Makao, selskapet som står bak byggingen av den nye byen Kaputiei utenfor Nairobi, har av Millennium Development Trust Funds blitt tildelt en pris for boligprosjektet Kaputiei.

Prisen er en fjær i hatten for prosjektet, som bygger en ny by for slumboere og fattige i Nairobi.

Selve overrekkelsen av prisen skjedde under en seremoni på selveste FN-dagen, på nasjonalmuseet i Nairobi.

De som er så heldige å få tildelt Millennium development goal-prisen skal ha utmerket seg på en spesiell måte, og gjort en betydelig innsats for å oppnå et av FNs tusenårsmål om å halvere den globale fattigdommen innen år 2015.

Kaputiei og Jamii Bora Makao fikk prisen for at byen Kaputiei bygges og utvikles i samsvar med FNs syvende tusenårsmål, som skal sikre miljømessig bærekraftig utvikling.

Prisen er en anerkjennelse av det banebrytende prosjektet som Kaputiei er. Prosjektet viser at det er mulig å bygge bra, billige og gode hus for fattige mennesker. Det viser også at mikrofinans er viktig for å endre fattige menneskers bo- og livssituasjon.