Gå til innhold Gå til navigasjon

Her jobber vi

Peru

Peru

Peru har lenge vært preget av politisk ustabilitet og økonomisk nedgang, men de siste årene har situasjonen begynt å bedre seg noe.

Landet sliter med en høy arbeidsledighet og stor sosial ulikhet, skriver globalis.no. En liten elite med spansk opphav sitter med makten og rikdommen i landet, mens en stor andel av innbyggerne, spesielt urbefolkningen, lever i fattigdom.


Gjennom mikrofinans og utdanning jobber Strømmestiftelsen sammen med lokale partnere for å nå ut til de fattigste og mest sårbare gruppene. Vi har et spesielt fokus på kvinner og risikoutsatte barn - gatebarn og foreldreløse. Det kan du se i videoen nedenfor.

Strømmestiftelsen er dessuten opptatt av å bidra til likestilling, styrke demokratiet, bidra til godt styresett og kulturelt mangfold. Prosjektene er derfor ofte særlig rettet mot kvinner. I Andesfjellene i Peru jobber vi også med kvalitetsutdanning for både barn og voksne.

Vi har blant annet bidratt til at den indianske urbefolkningen får undervisning på sitt eget morsmål. Tidligere ble barna kun undervist på spansk, et språk de ikke forsto. Nå starter elevene med quechua før de gradvis går over til spansk. Flere steder driver vi også arbeid for å styrke grasrotorganisasjoner og lokale myndigheter slik at de bedre kan styre utviklingen i sitt eget land.


Tilbake til oversikten over landene vi jobber i.

Om Peru

 • Hovedstad:

  Lima
 • Befolkning:

  31.161.167
 • 2,9 prosent lever i ekstrem fattigdom
 • Om arbeidet:

  Vi startet arbeidet her i 1990
  Vi har 4 partnere her
 • Metode: