Gå til innhold Gå til navigasjon

Vi kan gjøre fattigdommen til historie

Vi kan gjøre fattigdommen til historie
Å utrydde fattigdom er en av de aller viktigste oppgavene du og jeg står overfor.

Kronikk: Å utrydde fattigdom er en av de aller viktigste oppgavene du og jeg står overfor. I dag har vi midlene og kunnskapen som skal til for å få det til. Det som gjør meg usikker er om det er politisk vilje nok til at vi kan klare det.

Øyvind Aadland, Generalsekretær i Strømmestiftelsen 

I 2000 fikk vi tusenårsmålene. Det første var å utrydde ekstrem fattigdom innen 2015. Selv om mye er oppnådd og fattigdommen er kraftig redusert så kommer vi ikke til å nå målet.

Riktig nok så er flere barn på skole nå enn for 15 år siden, og barnedødeligheten er redusert. Men ser vi bort fra Kina som har hatt en eventyrlig økonomisk vekst de siste 40 årene og tatt 600 millioner mennesker ut fra fattigdom, så er ikke tallene så glitrende slik vi skulle ønske de var.

Nå settes det nye mål. Ett er at innen 2030 skal ekstrem fattigdom være utryddet, og det er slett ikke umulig å få det til. I følge OECDs utviklingsrapport for 2013 vil prislappen på å utrydde fattigdom for de som lever for mindre enn 1,25 dollar om dagen være ca. 0,2 prosent av verdens samlede BNP. Det er omlag 150 milliarder dollar, altså ikke mer enn ca. 1000 milliarder kroner.

I en verden der ekstremisme og terror skaper frykt og usikkerhet, er kampen mot fattigdom det beste våpenet. Gjennom utdanning, trygge oppvekstforhold, tilgang på arbeid, god helse og ernæring vil gevinsten være en tryggere verden for oss alle.

Hva må til for at dette skjer?
For det første er utdanning helt avgjørende. Det gjelder for både jenter og gutter. Fortsatt er det slik at flere gutter enn jenter går på skole. Derfor er utdanning spesielt med fokus på jenter prioritert for oss i Strømmestiftelsen.
Så handler det om arbeid og økonomisk vekst. Mikrofinans og tilgang på økonomiske ressurser har skapt muligheter for mange til å ta seg ut fra fattigdom. OECD peker også på at økonomisk vekst må skje hånd i hånd med at ulikhet og urettferdig fordeling i hvert enkelt land blir fokusert på, og det er helt avgjørende at disse forskjellene blir redusert.

Men dette alene er ikke nok. Uten satsing på helse, hygiene, landbruk og matproduksjon, infrastruktur og tilgang til globale markeder, er det ikke mulig å oppnå vekst og utvikling som skal til for å gjøre fattigdom til historie. Og ikke minst, vår fells globale utfordring er å få til en reduksjon av utslipp av klimagasser som kan stanse den globale oppvarmingen. Det er helt avgjørende for å lykkes i å utrydde fattigdom.

I disse dager forhandles det om et statsbudsjett. Det skal flyttes på noen få milliarder i et budsjett på over 1000 milliarder kroner. Nå kan våre politikere vise at de har vilje og vil satse. Det er i alle fall lov å håpe.