Gå til innhold Gå til navigasjon

Oslo-konferanse Transforming Africa

Bistandspolitikk er i stadig endring, og betydningen av norsk internasjonal bistand utfordres kontinuerlig. Vi hører stadig at perspektivene fra Sør må ivaretas, men våre partnere i Sør opplever sjelden å bli hørt i den norske debatten. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Derfor har vi invitert noen sentrale afrikanske kirkeledere til Norge i desember for å utfordre oss.

De afrikanske lederne er bedt om å si det de selv mener bistandsinteresserte i Norge bør høre. De afrikanske lederne vil utfordre etablerte sannheter og oppfordre til omfattende nytenkning omkring norsk bistands- og utviklingspolitikk. Dette er slik sett et helt unikt tiltak i Norge.

Temaene er forvandling av Afrika, gjenreising av verdighet og nytenkning av bistand og utvikling. Satsningen er støttet av utenriksdepartementets prosjekt ”Refleks – ordskifte og utenrikspolitikk”.

Noen av de afrikanske kirkelederne som kommer til Norge i desember er:

  • Bishop Zac Niringiye (Uganda) er biskop i den anglikanske kirken i Uganda. Han vil gi et historisk perspektiv på bistand til Afrika. Hva virker? Hva virker ikke?
  • Dr. Agnes Abuom (Kenya) har lang erfaring som sosial aktivist og leder for flere grasrotsorganisasjoner og medlem av Verdens Kirkeråds hovedstyre. Hun vil snakke om utfordringer og framgangsmåter knyttet til å skape lokalt eierskap.
  • Dr. David Kaulem (Zimbabwe) er regional koordinator i African Forum for Catholic Social Teachings. Han vil snakke om behovet for mer fokus på verdighet i bistandsarbeid.
  • Emmanuel George (Liberia) er landdirektør i Liberia for adventistenes utviklings- og nødhjelpsorganisasjon ADRA. Han vil snakke om religionens rolle i bistands- og utviklingsarbeid.
  • Valentine Gitoho (Kenya) er økonomi- og ledelseskonsulent, og har bred erfaring med kirkelig bistandsarbeid. Hun vil se nærmere på den økonomiske effekten av bistand i Afrika, med eksempler fra Vest- og Øst-Afrika.

Sted: Voksenåsen kultur- og konferansehotell
Tid: Tirsdag 6.desember kl. 0900  – 1600
Mat: Hotellets lunsjbord, samt frukt og kaffe gjennom hele dagen
Pris: 300 kroner pr person.
Ønsker en organisasjon å delta med flere enn en, koster det 250 kroner pr person Påmelding: På www.digni.no innen 29. november

Arrangører:
 Digni - ADRA – Caritas – Kvekerhjelp
Norges Kristne Råd – Strømmestiftelsen