Gå til innhold Gå til navigasjon

Oppdatering Nepal, juni 2015

Oppdatering Nepal, juni 2015

Den første fasen av krisearbeidet etter skjelvet i Nepal er nå over, og fokuset er å få mennesker fra nødhjelp og over i rehabiliteringsfasen.

Så langt har 3200 familier fått hjelp gjennom katastrofearbeidet etter jordskjelvet 25. april 2015.

Les status-rapporter her om arbeidet som ble gjort umiddelbart etter skjelvet.

Strømmestiftelsen i Asia har lang erfaring i rehabiliteringsprosjekter. Regionskontoret vårt på Sri Lanka, i tett dialog med Nepal-kontoret, er godt rustet til oppgaven. Deres ekspertise ligger i å koble nødhjelp, rehabilitering og langsiktig utviklingsarbeid.

Målet er å få dem som er rammet tilbake til normalen, slik at de kan fortsette i våre utviklingsprogrammer på det nivået de var før skjelvet.

Strømmestiftelsen vil konsentrere sitt arbeid fremover i Makawanpur-distriktet. Dette er et av de områdene hvor vi allerede jobber, og som ble hardest rammet av skjelvet.

Her er det en befolkning på rundt 430.000, og dette er et distrikt med høy andel av trafficking hvor jenter er i fare for å sendes til India – både til sexindustrien og til høyrisikoyrker som f.eks sirkus. Jentene er enda mer utsatt nå i kjølevannet av en katastrofe, hvor kaos råder og mange har kommet bort fra eller mistet foreldrene sine.


Strømmestiftelsen vil fokusere på følgende:

  • Rekonstruksjon av ødelagte hus.
  • Bygging av nye hus som erstatning for hus som ble totalt jevnet med jorden.
  • Få folk tilbake i arbeid.
  • Sørge for tilgang til rent vann og sanitæranlegg.
  • Hjelpe regjeringen med gjenoppbygging av infrastruktur.
  • Traumebehandling.

Selv om prioritet gis til mennesker som er direkte involvert i våre prosjekter, kan man ikke nekte hjelp til andre mennesker i samme landsby. Utstrekningen av arbeidet blir derfor deretter.

Implementering av gjennoppbyggingen vil gjøres gjennom en metode som kalles "Cash for Work". Lokalbefolkningen er med å gjøre jobben, på den måten er alle involvert i arbeidet. De blir da betalt for dette arbeidet, og på den måten sikrer man en midlertidig inntekt til familier som ellers har levd av naturressurser.

Når det gjelder både bygging av nye hus, og renovering av ødelagte hus, vil man sørge for at alle får toalett, små kjøkken og røykfrie kokemuligheter. Dette er en stor forbedring fra hvordan de fleste levde før skjelvet, i et område hvor de aller færreste hadde tilgang til toalett/latriner.

Utstrekningen av arbeidet avhenger av utfallet på en søknad Strømmestiftelsen har sendt til NORAD om ekstramidler til Nepal. Vi kan derfor ikke nå gå inn på antall familier vi vil nå eller antall hus som vil bygges. Dette kommer vi tilbake til etter hvert.

Les status-rapporter her om arbeidet som ble gjort umiddelbart etter skjelvet.

To måter å hjelpe på:
1. Send SMS Hjelp til 2377 (200kr) eller
2. Sett inn penger på konto 3000.33.26000