Gå til innhold Gå til navigasjon

Ønsker debatt om bistand velkommen

Ønsker debatt om bistand velkommen
Å drive bistandsarbeid er krevende.

Kronikk: Takk for lederartikkelen i Fædrelandsvennen fredag 20. mai.

Innlegg i Fædrelandsvennen, mai 2011

Avisen skal ha ros for at den bruker plassen til å kommentere norsk bistand. De skal også ha takk for at de utfordrer og inviterer til debatt om mål og midler i bistand, og spør om dagens måte og drive bistand på er den beste.

Å drive bistandsarbeid er krevende, og ikke unaturlig vil mye av debatten om utviklingsarbeid også handle om penger og rammebevilgninger. Vi som arbeider med dette er opptatt av at vi skal ha gode og forutsigbare vilkår for å drive utvikling. Det fortjener de fattige.

Men, som Fædrelandsvennen så riktig påpeker, er det en utfordring at bistandsdebatten ofte begrenses til størrelsen på rammevilkår. Altså er vi, mener avisen, mer opptatt av penger til å drive bistand, enn av resultatene av det vi gjør.

Utgangspunktet for lederartikkelen er en undersøkelse gjort av Statistisk Sentralbyrå som viser en gledelig høy oppslutning om norsk bistand. 87 prosent av oss er positive til bistanden, og 70 prosent av oss mener at bistanden vi gir er passe stor eller at den bør økes. Samtidig viser undersøkelsen at bare seks av ti mener at bistanden gir gode eller svært gode resultater.Det er imidlertid gledelig at de fleste, seks av ti, mener at den beste bistanden blir gjort av frivillige organisasjoner.

Avisen reiser en viktig debatt som vi ønsker velkommen. Det er svært sannsynlig at større fokus på resultatene vil hjelpe oss til å få mer utvikling ut av pengene. Og det er svært sannsynlig at en god diskusjon om hvordan bistandskronene blir brukt kan føre til bedre bistand og utvikling for fattige, og med det bidra til en enda større oppslutning og tillit til norsk bistand.

For det er ikke gitt at måten staten, og vi organiserer vår bistand på alltid er den beste for de fattige. Det er da også derfor Strømmestiftelsen har et sort fokus på resultater, og at vi bruker tid og ressurser på å måle at det vi bidrar med skaper en forandring og gjør en forskjell for de menneskene vi arbeider med.

I Strømmestiftelsen skal vi være resultatfokuserte og resultatene skal være retningsgivende for hvordan vi skal gjøre vårt bistandsarbeid. Derfor er det viktig med fokus på hvordan vi og våre partnere arbeider, og om det vi gjør er den beste måten å hjelpe på. Dersom det ikke er det – hva kan vi så gjøre annerledes?

Det er ikke gitt at dagens norske bistand drives på den beste måten. En debatt om dette vil vise oss hva vi kan gjøre bedre og hva vi gjør bra. Det er en debatt vi ønsker velkommen.

Øyvind Aadland
generalsekretær i Strømmestiftelsen