Gå til innhold Gå til navigasjon

Nytter det? Ja!

Stiller du deg noen gang spørsmålet om det nytter å gi? Lurer du på om dine gaver faktisk fører til en forandring i ett eller flere menneskers liv? Og hva slags forandring, i tilfelle?

Vi har mottatt noen oppmuntrende tall fra vårt regionkontor i Asia. De vitner om hvilke resultater Shonglap-utdanningen i Bangladesh har hatt i perioden 2006-2012.
 

92.0421
jenter har gjennomført Shonglap-utdanningen.

3.671
Shonglap-sentre er opprettet i ulike landsbyer.

78.119
jenter har fått yrkesopplæring.

14.801
jenter har startet en inntektsbringende virksomhet etter endt utdanning.

46.000
jenter har organisert seg i lokale interesseorganisasjoner etter de har fullført Shonglap.

10.183
mennesker jobber aktivt for å beskytte og sikre jenters rettigheter gjennom Shonglaps støttegrupper.
Gruppene består vanligvis av lokale ledere, foreldre, filantroper og opinionsdannere.

5.192
jenter fortsatte skolegangen sin, som et resultat av Shonglap.

1.688
barneekteskap er forhindret.

1.308
tilfeller av medgift er forhindret.

332
tilfeller av flerkoneri er forhindret.

147
holdningskampanjer mot seksuell trakassering av jenter er holdt av Shonglapjenter i lokalmiljøene.

2500
trær for å dyrke frukt og forebygge jorderosjon er plantet av Shonglapjenter.

1600
uregistrerte barn av fattige foreldre er blitt offentlig registrert av Shonglapjenter. En fødselsattest gir dem rett til skoleplass, pass, bankkonto, id-kort, jobb i det offentlige, stemmerett osv. Ingen fødselsattest – ingen rettigheter.

1250
latriner er installert av Shonglapjenter for å bedre hygieneforholdene i landsbyene.