Gå til innhold Gå til navigasjon

Når enda flere med ny teknologi

Når enda flere med ny teknologi
Konstituert generalsekretær i Strømmestiftelsen, Kristine Storesletten Sødal på besøk i en av våre speed schools i Vest-Afrika, et innovativt prosjekt.

– Med ny teknologi kan vi nå enda flere, sier konstituert generalsekretær i Strømmestiftelsen, Kristine Storesletten Sødal. Hun slår dermed fast at dette vil være et viktig område i en ny femårsplan for Strømmestiftelsen.

Den konstituerte generalsekretæren mener Strømmestiftelsen må tørre å tenke nytt, lære av feilene vi har gjort og investere i fremtiden.

– Vi er små nok til å være lette på foten, og det er kort vei til beslutningsrommene. Det er lett å endre kurs og innsatsområder, og vi har muskler til å få gjort noe. Når vi nå skal utvikle en ny strategiplan, betyr ikke det at vi kommer til å snu bunken og pusse støv av gamle tanker. Vi vil tenke nytt og se mulighetene i lys av både ny teknologi og innovasjon. For å få mest mulig ut av kronene vi får, må vi tenke annerledes om hvordan vi skal forvalte det vi får til det beste for den fattige, sier Sødal. 

MER FATTIGDOMSBEKJEMPING
– For meg handler fremtiden om alt fra IT og bruk av nye digitale verktøy, til hvordan vi kan utvikle nye utviklingsprogram og gjøre grep som kan utrydde mer fattigdom og gjøre hverdagen enklere for fattige mennesker. For første gang vil IT også være en del av femårsplanen vår.

– Mobiltelefonen har muligheter i seg som er tilgjengelig for alle. Informasjonen vi kan få tak i med smarttelefonen er den samme for alle. Brukt på riktig måte vil mobilen være et godt redskap i kampen mot fattigdom. Derfor er det viktig å tenke nytt og innovativt for å finne og utnytte de mulighetene som ligger i disse verktøyene.

– Vi skal jobbe sammen med våre partnere om dette. Vi må tenke nye ideer, innovative tanker som både utfordrer og sprenger grenser, og vi må finne ut hvordan ny teknologi kan ta oss videre inn i fremtiden. Derfor vil det vært helt avgjørende for utvikling at vi også bruker tid og ressurser på dette, mener Sødal. 

INNOVATIVT OG NYSKAPENDE
Men dette handler ikke bare om teknologi.
– Da våre lokale medarbeidere i Bangladesh for en del år tilbake utviklet dialogprogrammet Shonglap (bengali ord som betyr dialog red. anm), var det nyskapende. Lite visste vi da at dette senere skulle «eksporteres» både til Nepal, Uganda, Kenya og Sør-Sudan, og bety så mye for flere hundre tusen jenter. Shonglap er et konsept utviklet for unge jenter og skal hjelpe dem til å vokse og ta kontroll over egne liv.

– I Vest-Afrika fikk vi programmet Speed School, hurtigskoler. Det gjør at barn, som av en eller annen grunn ikke har begynt på skolen, eller på grunn av fattigdom har måttet slutte, får en ny mulighet til å begynne igjen.  Programmet ble utviklet av en av våre samarbeidspartnere i Mali og videreutviklet i samarbeid med oss. Dette er innovative programmer som har gjort at så mange som 200 000 barn har fått en ny sjanse til å ta utdanning, forteller Sødal. 

GLAD FOR SAMARBEID
I april besøkte hun Vest-Afrika og de tre landene vi arbeider i der. Hun møtte både barna på skolebenken og politikere som er begeistret og ser hva programmet betyr for utdanning i regionen.

– Jeg hadde møter med statsminister Brigi Rafini fra Niger og utdanningsministrene i Niger og Burkina Faso. De gav utrykk for at de satte svært stor pris på samarbeidet vi har med dem på dette området, sier Sødal.

Niger har, sammen med Burkina Faso og Mali, opprettet et sekretariat for et strategisk faglig og økonomisk samarbeid om Speed School, der myndighetene har tatt programmet inn som en viktig del av sin egen satsing på å nå målet om utdanning til alle og har også selv opprettet flere hurtigskoler.

– Både statsminister Rafini og andre politiske ledere jeg møtte i de tre landene var svært glade for samarbeidet om Speed School. Samtidig uttrykte de også klart at det er deres ansvar å få barna tilbake på skolen, men at de sterkt ønsker at Strømmestiftelsen skal fortsette sammen med dem for å utvikle dette videre, sier Sødal. 

FORVALTERE
Hun er klar på at stiftelsens forankring i de kristne verdiene skal ligge i bunn også når en skal tenke fremover. 
– Strømmestiftelsen har alltid hatt en kristen verdiforankring. Heri ligger det en positiv verdi som har preget oss, og som fortsatt vil prege oss og være utgangspunkt for hvordan vi arbeider. Her ligger også forvalteransvaret, både av de midlene vi har fått, men også av ressurser og verdier gitt oss, og at vi i våre programmet kan peke på det ansvaret gjennom for eksempel utdanning. I VestAfrika er forsøpling et enormt problem. Utdanning er et middel der vi, gjennom vår satsing, kan bety noe i kampen mot forsøpling og for en bærekraftig forvaltning av ressursene våre. Niger er et av landene i verden med mest barnebruder. Her kan vi, med vårt Shonglap-program og kampen mot barnebruder i Nepal, også være med å bety noe, mener Sødal. 

Hun tenker at samarbeid på politisk nivå er viktig, men også mellom organisasjoner for å få mer ut av midlene.
– Vi må bruke det vi kan, og de konseptene vi har i Vest-Afrika, i Asia og andre steder i verden. Vi kan utvikle dem, gjøre dem bedre og bruke nye verktøy slik at vi kan nå enda lenger, sier Sødal.