Gå til innhold Gå til navigasjon

Norsk - Svensk samarbeid i Niger

Norsk - Svensk samarbeid i Niger
Tre store organisasjoner underskriver en avtale om samarbeid i Niger. Fra venstre Daniel Zetterlund fra International Aid Services (IAS), direktør Johan Lilja fra Läkarmissionen og generalsekretær Øyvind Aadland fra Strømmestiftelsen.

Strømmestiftelsen har inngått en avtale med svenske Läkarmissionen og International Aid Services (IAS) om samarbeid i det vestafrikanske landet Niger.

Samarbeidet skal omfatte praktisk bistands- og utviklingsarbeid innenfor flere områder som: utdanning, vann, sanitær/hygiene, spare- og lånegrupper, matsikkerhet, næringsutvikling, økonomisk utvikling, samt nødhjelp når det er påkrevd.

Målet med samarbeidet er blant annet å gjennomføre enda mer effektiv bistand ute i prosjektene. Samarbeidet skal også bidra til å forsterke resultatene og øke bærekraften i prosjektene. Det er også store forventninger til at samarbeidet skal øke mulighetene for finansiering og at det skal bidra til forbedre kvaliteten på arbeidet gjennom å dele erfaringer. Intensjonen er at de tre organisasjonene sammen skal identifisere geografiske områder og samarbeide om en helhetlig tilnærming til utfordringene som finnes der.

— Dette er et samarbeid vi har store forventninger til.Niger er et av verdens aller fattigste land, og er også et av dem som møtes av trusselen om radikalisering av islamistiske grupper som Boko Haram. Derfor er også behovet for en sterkere tilstedeværelse og en bred tilnærming til de mange utfordringene landet står overfor sterkt påkrevd, mener generalsekretær Øyvind Aadland i Strømmestiftelsen.

Avtalen, som varer frem til utgangen av 2019, ble nylig undertegnet i Dublin i forbindelse med generalforsamlingen i den felles europeiske organisasjonen EU-CORD (European Christian Organisations for Relief and Development).

For mer informasjon:
Egil Mongstad – pressekontakt; +47 95289394