Gå til innhold Gå til navigasjon

Norge gjest hos G20: Erna kan sørge for skoleplasser til millioner av barn

Norge gjest hos G20: Erna kan sørge for skoleplasser til millioner av barn
Bli med og be Erna Solberg om å få med verdens mektigste land til å sikre at verdens største utdanningsfond fortsatt kan gi millioner av barn utdanning!

Mer enn 800 millioner jenter og gutter står i fare for å få en dårligere utdanning, eller miste den fullstendig. Dette er fordi verdens største fond for å gi barn og unge skolegang er nesten tomt. Norge er en leder innen global utdanning. Hvis ikke vi tar ansvar, hvem skal da gjøre det?  

Bli med! Vi har klippet sammen en tale vi håper statsminister Erna Solberg vil holde når hun er gjest hos G20, verdens mektigste land, i juli. Spre denne filmen i sosiale medier og tvitre den til @erna_solberg #ErnaLederAn 

Hvorfor er det så viktig at Norge leder an? 
Norge er et av landene som gir aller mest for at barn og unge i andre land skal få gå på skole. Selv om det står om fremtiden til hundrevis av millioner av barn, sitter mange land på gjerdet og venter på at noen skal vise vei nå når kassa til verdens største fond er tomt. Norges lederrolle gir oss et ekstra ansvar.

Derfor må nettopp Norge gå foran og love at vi vil gjøre vårt for å fylle på fondet for grunnutdanning så millioner av barn kan få en utdanning.

I juli har Erna Solberg en stor mulighet til å gjøre nettopp dette. Da er hun gjest hos G20, gruppen av de 20 mektigste landene i verden. I juli møtes de i Tyskland, og det som bestemmes der påvirker livet til millioner av mennesker. Ledere og medier fra hele verden kommer til å følge med og høre på det som blir sagt.

Derfor ber vi Erna Solberg om å bruke G20-møtet til å si høyt og tydelig at Norge vil gi det GPE ber om, nemlig doble vår støtte til GPE i 2018- 2020, og oppfordre andre land til å ta et lignende krafttak for utdanning.

Verden trenger en leder som trår til for de millionene av barn og unge som ikke går på skole, og de som risikerer å miste utdanningen sin. Hvis ikke Norge, hvem da? 

Trappe opp bistand til utdanning
Norge gir også mange andre viktige bidrag til utdanning for noen av de barna som har det aller vanskeligst i verden. Norge gir mye til utdanning for barn og unge som er rammet av krig, konflikt og naturkatastrofer. Norge støtter også skolegang for barn med funksjonsnedsettelser, jenter som er giftet bort, barn som ikke har foreldre og barn som blir diskriminert. Når støtten til GPE øker, må det ikke gjøre det vanskeligere for de jentene og guttene Norge støtter på andre måter.

Hvis verden skal klare å oppfylle alle barns rett til utdanning, må alle rike land bruke 15 prosent av bistanden sin på utdanning. Norge gir bare 10 prosent.

Politikerne på Stortinget er enige om at vi skal gi 1 prosent av Norges inntekter til bistand. Når økonomien vokser, gir vi mer bistand. Denne økningen kan brukes til å nå målet om at 15 prosent av bistanden skal gå til utdanning. Da finansieres økningen til utdanning med friske midler, og går ikke på bekostning av annen viktig bistand og legger ikke bånd på støtte til det sivile samfunn.

Derfor ber vi Erna Solberg om å trappe opp utdanningsbistanden, så vi i 2020 gir 15 prosent av bistanden til utdanning. Da vil Norge gi det som kreves av oss for at alle barn skal få sin rett til utdanning oppfylt.

Hva med dem som har det aller vanskeligst?
For de 250 millioner barna i barneskolealder som ikke får utdanning eller som ikke lærer noe på skolen, er penger helt nødvendig. Verden må faktisk bruke mer enn dobbelt så mye penger på utdanning for at alle jenter og gutter skal få retten sin til utdanning oppfylt. Mye av dette må komme fra utviklingsland, og noe må komme fra bistand. Men uansett hvor de kommer fra, så er det viktig hvordan pengene brukes. Vi kommer ikke i mål hvis vi bare bruker mer på dem som har mest. 

Av alle barn og unge som ikke går på skole
… er halvparten påvirket av konflikt, naturkatastrofe eller andre kriser
… lever en av tre med en funksjonsnedsettelse
… er de fleste jenter
… er mange diskriminert på grunn av etnisitet, språk, religion, fattigdom eller annet

Hvis vi ikke prioriterer dem som ekskluderes fra utdanning, kommer vi aldri i havn.

Norge må derfor passe på at bistanden vi gir til utdanning først og fremst kommer de som står aller bakerst i køen til gode. 

Visste du at...

Ikon utdanning
Ett av ti barn i verden ikke går på skole? Og at en av fire barneskoleelever ikke har lært å lese, skrive og regne selv etter at de er ferdige med fjerde klasse?
Illustrasjon globus
Til sammen i verden blir det nesten 250 millioner jenter og gutter i barneskolealder som ikke lærer å lese, skrive eller regne.
Ikon rettigheter
Hvis Norge setter standarden og starter tidenes spleiselag for utdanning, vil millioner av jenter og gutter vil få mulighet til å skape en bedre framtid.

GPE: Det globale partnerskapet for utdanning

Siden GPE ble opprettet i 2002, har partnerskapet hjulpet utviklingsland slik at:

* 64 millioner barn har fått gå på barneskole
* Særlig flere jenter går på skolen, og fullfører skolegangen
* Mange flere barn fullfører barneskole og ungdomsskole

Hvis GPE får det de ber om, lover de at innen 2020 får:
* 19 millioner flere barn fullføre barneskolen
* 6,6 millioner flere barn fullføre ungdomsskolen
* 1,7 millioner flere lærere den treningen de behøver for å lære bort 
* Har en positiv innvirkning på utdanningen til mer enn 800 millioner barn 

* Norge sitter i GPE sitt styre
* I 2015-2017 har Norge gitt 1470 millioner kroner til GPE. I neste periode (2018-2020) har GPE bedt Norge om 375 millioner dollar. Det er omtrent en dobling fra denne perioden.

Kilde: www.globalpartnership.org

bilde1