Gå til innhold Gå til navigasjon

Nærmer oss 7 millioner

Strømmestiftelsen nærmer seg sju millioner innsamlede kroner til arbeidet i Haiti.

Responsen lot ikke vente på seg etter at vi den 12. januar våknet til et av de mest ødeleggende jordskjelvene verden har sett på over 200 år. I dag - en måned etter jordskjelvet har Strømmestiftelsen fått inn nærmere sju millioner kroner til hjelpearbeidet i haiti. Strømmestiftelsen arbeider nå med to forskjellige partnere på Haiti. Den ene av dem, Geneva Global har samarbeid med tre lokale partnere, mens World Relief kanaliserer hjelpearbeidet gjennom et har et nettverk av lokale kirker.

Haiti er et land som hvert år opplever store ødeleggelser med tropiske orkaner. Jordskjelvet på 7,0 på Richters skala, som rammet landet og spesielt hovedstaden Port-au-Prince den 12 januar, har nærmest jevnet en hel by med jorden. Nærmere 200 000 mennesker er fryktet omkommet og rundt tre millioner mennesker er i større eller mindre grad påvirket av katastrofen.

Behovet for langsiktig bistand og hjelp er enorm. Fortsatt lever en million mennesker på gata, og det vil ta flere år før landet er tilbake der de var før jordskjelvet og enda flere år før 250 000 hjem og boliger som ble ødelagt i jordskjelvet er bygget opp igjen.

World Relief, en av Strømmestiftelsens samarbeidspartnere, med 15 års erfaring fra arbeid i Haiti var rakst i gang med distribusjon av nødhjelp, medisinsk hjelp og medisinsk personell ble mobilisert delvis fra USA til å gjennomføre operasjoner. Mennesker i hopetall ble fraktet til, eller tok seg selv til sykehus med bruddskader, klemskader og så videre. Siden jordskjelvet den 12. januar har flere hundre personer fått medisinsk hjelp, og leger og sykepleiere har arbeidet fortløpende med operasjoner og pleie.

Tre uker etter skjelvet fortsetter arbeidet for fullt i et land med en allerede fra før dårlig infrastruktur både når det gjelder veier, transport, økonomi og helse. Strømforsyningen er fortsatt en stor utfordring i hovedstaden, og det samme gjelder rent drikkevann. Kombinasjonen av mangel på rent drikkevann, og store teltleire med tusenvis av mennesker og vanskelige sanitære forhold skaper store helsemessige utfordringer og fare for vannbårne sykdommer.

Våre to samarbeidspartnere - World Relief og Geneva Global er i de neste to til tre måneder fortsatt i en nødhjelpsfase. Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule der det store flertallet fra før levde for mindre enn to dollar dagen. Nå har flere titalls tusen av disse menneskene mistet hjem og levebrød.

Gjennom Geneva Global, som samarbeider med to lokale partnere, har flere hundre mennesker fått nødhjelp og medisinsk hjelp og dette arbeidet vil fortsette de nærmeste månedene der 2000 personer skal omfattes i et arbeid med mat - vann og medisinsk hjelp. Nylig ble det inngått en avtale med en organisasjon som arbeider i noen av de fattigste områdene i Port-au-Prince og skal bidra med distribusjon av mat til 5000 personer.

World Relief gir i dag mat til mellom 7,500 og over 15,000 personer hver dag og i dagene som kommer vil organisasjonen etablere flere matstasjoner i og rundt hovedstaden. Samtidig vil det fortsatt være sterkt fokus på rent vann - telt som midlertidige husly og medisinsk hjelp.

I en neste fase vil en rette fokus rehabilitering med spesielt fokus på nye boliger, arbeid og levebrød til personer som har mistet inntektene sine. Og ikke minst er dette noe som haster med tanke på den nært kommende regntiden i juni da også de store tropiske orkanene kommer.