Gå til innhold Gå til navigasjon

Mye bra i bistandsbudsjettet

- Det er gledelig at bistandsbudsjettet holder seg på en prosent av BNI, sier generalsekretær Øyvind Aadland.

- For oss som er opptatt av samspillet mellom sivilt samfunn og stat-til-stat bistand er det positivt at regjeringen fortsatt vil satse på sivilt samfunn som en viktig aktør i bistandsarbeidet.

Samtidig er det et stort behov for å styrke sivilt samfunn og frivillige organisasjoners arbeid og rammevilkår i bistanden. Den prosentvise økningen er i realiteten litt større for de multilaterale støttekanalene – enn hva den reelt er for sivilt samfunn.

- Regjeringens fokus på utdanning er positiv og økningen i budsjettet på 75 millioner er et viktig signal. Utdanning er et av kjerneområdene til Strømmestiftelsen og vi har flere ganger etterlyst en økt satsing på dette. Samtidig mener vi at innsatsen er for liten i forhold til behovet. Utdanning er nøkkelen til å nå flere av FNs tusenårsmål, sier generalsekretær Øyvind Aadland i Strømmestiftelsen.
Regjeringen sender et dårlig signal når de vil redusere bevilgningene til Fredskorpset med over 16 prosent. Vi er samtidig positive til en økning i GAP midler.

Regjeringens satsing på skog og fornybar energi er fremdeles budsjettets vinner. Det bør være en forutsetning at innsatsen her fører til økt utvikling av lokalsamfunn, samtidig som det sikrer god klimapolitikk og skogforvaltning. Vi vil hevde at det må settes større fokus på menneskene som lever i diss skogsområdene!

Norske folks kunnskap om bistand er liten og behovet for økt kunnskap om dette temaet er viktig. I årets budsjett velger regjeringen likevel å ikke øke bevilgningene til informasjonsarbeid i Norge. Kunnskapsplattformen om norsk bistand har gjort det mulig å bruke så stor del av skattepengene på dette.
- Mister vi denne kunnskapen kan vi glemme en prosent BNI målsettingen i fremtiden, sier Aadland.

 

For mer informasjon:
generalsekretær Øyvind Aadland, + 47 905 64 911
pressekontakt Egil Mongstad; + 47 952 89 394