Gå til innhold Gå til navigasjon

Mottok pris for god bistand

Torsdag kveld mottok Munnakkaraya Thrift and Credit Cooperation Society på Sri Lanka, Strømmestiftelsens Hjelp til Selvhjelp pris for 2013.

Tildelingen skjedde på et arrangement i Kristiansand i kveld. Det var to svært glade representanter for organisasjonen som tok imot prisen.

- Vi er stolte. Hadde ikke Strømmestiftelsen kommet til vår landsby er det mulig at dette kanskje aldri hadde skjedd. Det var mange organisasjoner som kom til oss. Vi var en fattig fiskerlandsby. Ofte var det vanskelig på grunn av ustabile inntekter fra havet. Vi ble avhengig av hjelp utenfra. Dere var de første som kom og stilte krav til oss og utfordret oss til å gjøre noe selv for å komme ut av fattigdom. Det var det som tok tak i oss og hjalp oss til der vi er i dag – en landsby som har klart å legge fattigdom bak, og der vi nå kan ta del i en økonomisk og sosial utvikling i landsbyen vår. Vi er stolte av det vi har fått til og vi er glade for den hjelpen vi fikk fra dere. Prisen vi har fått i kveld gjør oss ydmyke og betyr så uendelig mye for oss. Tusen takk! sa Mary Annaceeta Hami og organisasjonens president Jude Shelton Silva.

Prisen på 100 000 kroner ble overrakt av tidligere utenriksminister Knut Vollebæk. I sin tale la han vekt på hvor viktig det er å bekjempe fattigdom, også ut fra et sikkerhetsperspektiv, og siterte Mahatma Gandhi som sa at fattigdom er den verste formen for vold og overgrep. Han understreket at det fortsatt, til tross for stor fremgang, er over en milliard mennesker som lever under fattigdomsgrensa.

Han roste Munnakkaraya Thrift and Credit Cooperation Society for å legge til rette for og å være med å skape den forandringen de selv ønsker å se skal skje i verden.
- En nøkkel til den suksessen vi har sett skje i Munnakkaraya over de siste to tiårene, er den evnen dere har vist i det å kunne forstå hva det er folk trenger. Med det i tankene har dere rett og slett utviklet en utviklingsplan som har inkludert alle. Planen har lagt til rette for at dere har klart å skape optimisme og fremtidshåp og gjort Munnakkaraya uavhengig av hjelp utenfra. Det er for dette arbeidet dere mottar prisen i kveld, sa Vollebæk.

Bilde: Organisasjonens president Jude Shelton Silva til venstre og Mary Annaceeta Hami mottar sjekk og applaus for arbeidet de gjør i organisasjonen Munnakkaraya Thrift and Credit Cooperation Society. Torsdag mottok de Strømmestiftelsens Hjelp til Selvhjelp pris. Prisen ble overrakt av Knut Vollebæk.  Foto: Strømmestiftelsen