Gå til innhold Gå til navigasjon

Mobiltelefonbanken

Mobiltelefonbanken
Mobiltelefonen er blitt et viktig virkemiddel i kampen mot fattigdom. Foto: Pixabay

Banktjenester på mobil øker med rekordfart i store deler av Afrika.

Mobiltelefonen er blitt et viktig virkemiddel i kampen mot fattigdom og er et svært nyttig hjelpemiddel og mulighet for den fattige. Det har også gitt finansnæringen helt nye muligheter. 

En av de første til å ta i bruk mobile banktjenester i Uganda, var mikrofinansinstitusjonen Pride Microfinance Uganda, en av Strømmestiftelsens partnere. De er kommet lengst på mobile banktjenester i Uganda.

Pride startet forsiktig med mikrofinans i 1995, og fikk blant annet støtte fra NORAD og fra Østerrike gjennom ARB (Austrian Regional Bureau). Utviklingen ble nøye fulgt av ugandiske myndigheter.

Målet var å gi fattige tilgang til mikrofinans der de kunne låne og spare, og mikrofinans skulle være et viktig verktøy i kampen mot fattigdom. 

I dag arbeider Pride med mikrofinans opp mot små virksomheter og enkeltpersoner over hele landet. Kundene er mennesker som driver små virksomheter, og som kan ta lån uten sikkerhet. Pride har i dag 40 kontorer over hele landet. 33 av dem er egne avdelinger, og de sju andre er kontaktkontorer. Pride tilbyr også medlemmene ulike sparemuligheter. 

BANK  TIL ALLE  
– I 2012 begynte vi å se en kraftig økning i bruk av mobil for å utføre banktjenester, sier Bob Paul Lusembo. Han er leder av institusjonens arbeid med sparing og elektronisk utvikling. Han er også leder for forskning og produktutvikling. 

Målsettingen vår er at vi skal tilby finansielle tjenester til mennesker over hele landet. De fleste av våre kontorer ligger i tettsteder og byer.

– Det betyr at det er en utfordring og kostnadskrevende å nå ut til de avsidesliggende områdene. Vi gjorde flere studier og grundige undersøkelser før vi bestemte oss for å satse på mobile banktjenester. Vi så at ny teknologi ville hjelpe oss til å nå flere, og så på dette som en stor mulighet.

– Vi brukte lang tid på å utvikle løsninger og produkter vi kunne tilby kundene, sier han.

– Vi jobbet lenge med å utvikle produktene våre og hvordan vi kunne får dette til på en god måte for kundene. Tre år senere, i januar 2015, kunne vi rulle ut en løsning som møtte utforingene og svarte til de behovene vi hadde. Det var en løsning vi kunne rekke langt med og som kunne spare mennesker på landsbygda turen til et av våre avdelingskontorer, forteller Lusembo.

MOBILBANK OG LOKALE AGENTER  
Nå kan alle som er medlemmer i Pride, gjennom Pride Mobilbank, og med hjelp av en mobiltelefon, eller gjennom en app som Pride har utviklet, (denne krever riktignok tilgang til internett, red. anm) få tilgang til sin egen konto, spare og ta ut penger.

Pengene kan de ta ut gjennom lokale agenter. Pride har løst dette gjennom å opprette komiteer i lokalsamfunnet, der utvalgte tillitspersoner får en spesiell rolle for å gi ut lån og å ta inn penger. Her kan medlemmene gjøre uttak og innskudd uten å måtte reise til byen. 

– Komiteene møtes en gang i uka for å ta imot penger og å gi ut lån. Pengene som er spart blir så overført til Pride sentralt. For de som bor langt fra tettsteder er dette en god løsning. Det sparer tid og  penger for brukerne, som slipper å reise langt for å få sine tjenester, sier Lusembo og legger til at for institusjonen ligger det også store besparelser.  – Slik slipper vi å åpne flere kontorer, vi slipper å ansette flere og vi vi sparer kontorutgifter. 

AVGIFTER OG USTABILE NETTVERK  
Mobile banktjenester har nådd mange.  
– Likevel er det flere utfordringer, og mange har enda ikke råd til å bruke dette. Teleselskapene tar ofte høye avgifter, noe som gjør at flere ikke vil gjøre dette. Samtidig er ustabile nettverk, spesielt i avsides områder, en stor utfordring både for oss og brukerne, forteller Lusembo. 

Harriet Mulyanti er leder for Strømmestiftelsens mikrofinansarbeid i Øst-Afrika.  
– Vi skulle svært gjerne sett at flere av våre mikrofinansinstitusjoner og partnere tok i bruk mobile banktjenester. Det ville bety mye for å nå ut til enda flere fattige, så dette jobber vi med. Samtidig er det viktig å lære folk hvordan de kan bruke det, og enkelte nye brukere vil også ha behov for lese- og skriveopplæring, sier Mulyanti.

Hun mener også at teleselskapene må redusere sine kostnader slik at flere fattige kan ta det i bruk. 

– Dette er ny teknologi som kan bety mye i kampen mot fattigdom. Vi må være med å utvikle dette videre. For med denne spesielle teknologien kan alle få tilgang til i de økonomiske tjenestene en bank har å tilby, sier Harriet Mulyanti.