Gå til innhold Gå til navigasjon

Mikrofinans skaper endring

Mikrofinans skaper endring
Kritikken mot mikrofinans har det siste året vært massiv.

Kronikk: Kritikken mot mikrofinans har det siste året vært massiv.

Innlegg i Aftenposten, 2011

En stadig økende andel av de nasjonale budsjettene i Sør er finansiert av velmenende nasjoner i Nord. Samtidig benytter Norge mer av statsbudsjettet til bistand enn noensinne. Meldingene fra Sør sier at det er én ting som virker: mikrofinans. Vår erfaring er at mikrofinans nytter, men vi ser også at systematisk innsatsvilje må til. Partnerorganisasjoner må stille krav til menneskene de møter, men også til seg selv.

De syv etiske globale prinsippene, kalt Client Protection Principles, formidler et viktig ansvar der mikrofinans står i fokus. Utlåneren skal opplyse lånetaker om hva et lån innebærer, og det skal heller ikke gis lån til de som ikke trenger det. Spare- og låntakerne skal se en tydelig sammenheng mellom opplæring og tilgang til finansielle tjenester. De skal få en grundig innføring i grunnprinsippene og ideene om mikrofinans, før de får lån eller blir del av en sparegruppe. Det foreligger et ansvar å arbeide for at mikrofinans ikke får karakter av kredittfeller, der risikable og dyre lån gis uten at det stilles spørsmål til formål eller låntakerens betalingsevne.

Vi tror ikke mikrofinans er et tryllemiddel, men et viktig redskap i arbeidet med å skape varige endringer i fattige menneskers liv.

Lars Erik Harv
Leder ved Strømme Mikrofinans AS