Gå til innhold Gå til navigasjon

Mikrofinans er langt fra dødsdømt

Mikrofinans er langt fra dødsdømt
Mikrofinans.

Kronikk: Tom Heinemanns dokumentarfilm Fanget i mikrogjeld, som satte søkelyset på historier hvor mikrofinans har ført mennesker på flukt og inn i dypere fattigdom, er gammelt nytt. Det betyr likevel ikke at debatten om mikrofinans må stagnere.

Debattinnlegg i Ny Tid, 2011

En del av kritikken mot mikrofinans har vært at det ikke har blitt tatt nok hensyn til lånetakers sårbarhet.  Dette temaet er godt kjent i bransjen, og har vært gjenstand for betydelig fokus. Derfor har Strømme Mikrofinans sammen med flere hundre andre mikrofinansaktører signert syv etiske globale prinsipper, kalt Client Protection Principles.

Disse formidler blant annet ansvaret for å opplyse låntaker om hva et lån innebærer. Det foreligger også et ansvar for at det ikke gis lån til de som ikke trenger det. Spare- og låntakerne skal se en tydelig sammenheng mellom opplæring og tilgang til finansielle tjenester. De skal få en grundig innføring i grunnprinsippene og ideene om mikrofinans før de får lån eller blir del av en sparegruppe. Vi kan ikke godta at useriøse institusjoner gir uforholdsmessig dyre lån uten at det stilles spørsmål til formål eller låntakerens betalingsevne, slik at låntakerne kan havne i kredittfeller.

Vi skal ikke glemme at det å starte egen business er risikabel gründervirksomhet, og det er en kjent sak at det ikke ”bor” en gründer i oss alle - verken i Norge eller andre land. Et utsalg av bananer på hvert eneste gatehjørne i Kenya er ikke hensiktsmessig og gir kun et overtilbud i forhold til etterspørselen. Derfor må mikrofinansinstitusjoner ta sitt medansvar til å skape en bærekraftig utvikling i de lokale markeder. Lokal tilstedeværelse og kunnskap mener vi derfor er udiskutable forutsetninger for et suksessfylt mikrofinansarbeid.

Fokuset på tilbyderne av mikrofinans må styrkes. Derfor må vi lytte til nyere forskning som gir svar og kritikk til elementet ved tradisjonell mikrofinans og utlånsaktivitet. Leder av Norwegian Centre for Microfinance Research (Deleid av Strømme Mikrofinans AS), Postdoktor ved Universitetet i Agder Roy Mersland, har i sin forskning påpekt betydningen av å sikre solide og levedyktige finansielle institusjoner i fattige land hvor mikrofinans settes ut i praksis. Ifølge Mersland fører dagens høye driftskostnader til lite effektive og altfor dyre tjenester.

Strømme Mikrofinans AS støtter både mikrofinansinstitusjoner og gir lån til disse, men også opplæring i spare- og lånegrupper. I 2010 hadde Strømme Mikrofinans totalt 95 lokale partnerorganisasjoner i Sør. Gjennom disse fikk 392.500 enkeltmennesker hjelp til selvhjelp. Vi mener imidlertid at mikrofinans for ofte blir presentert som et tryllemiddel som alene kan få bukt med all fattigdom. Likevel er tilbakemeldingene vi får fra våre lokale samarbeidspartnere i Sør entydige på at mikrofinans virker.

Seriøse aktører i markede som arbeider ut fra etiske og redelige forhold basert på Client Protection Principles, gjør mikrofinans til et høyst levende redskap i kampen mot fattigdom.

Lars Erik Harv
Leder ved Strømme Mikrofinans AS