Gå til innhold Gå til navigasjon

Mer penger til utdanning betyr mer utvikling

Mer penger til utdanning betyr mer utvikling

Nærmere 60 millioner barn har fortsatt ikke tilgang til utdanning.

Av Øyvind Aadland

Tusenårsmålene, som ble vedtatt under FN-toppmøtet i New York for snart 15 år siden, har tatt oss i riktig retning. Det er stor enighet om at arbeidet med tusenårsmålene har gitt flere positive resultater. Men det er fortsatt svært mye som står igjen. Det er dette vi nå må ta fatt på når vi skal begynne arbeidet med å fastslå nye globale mål for bekjempelse av fattigdom frem mot 2030.

Den kjente etiopiske langdistanseløperen, Haile Gebre Selassie, har en gang sagt at det er ingen løp som starter på startstreken. Dette gjelder i sannhet også for bistand. For å få gode resultater kreves godt forarbeid, utholdenhet og god evne til gjennomføring.

Fortsatt lever 1,7 milliarder mennesker, mer enn 20 prosent av verdens befolkning, i ekstrem fattigdom. Over 700 millioner voksne kan verken lese eller skrive. 50 prosent av verdens befolkning er under 25 år.

Nærmere 60 millioner barn har ikke tilgang til utdanning og 250 millioner, som har fått «utdanning», mangler fortsatt grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Dessuten har verden behov for 600 millioner jobber i årene som kommer.

Strømmestiftelsen har utdanning og mikrofinans som to av sine aller viktigste fokusområder. Vi mener at disse verktøyene er grunnlaget for all vekst, utvikling og fattigdomsbekjempelse. Derfor
har utdanning for jenter vært et av våre viktigste innsatsområder gjennom flere år. Ei jente som fullfører utdanning blir bedre i stand til å ta vare på seg og sin familie.

Utdanning til jenter reduserer antall barneekteskap. Utdanning gjør også jenter bedre i stand til å kjempe for sine rettigheter og også å forstå sine plikter i samfunnet.

Strømmestiftelsen skal fortsatt arbeide med å gi mennesker utdanning. Vi skal hjelpe mennesker til å skape seg en jobb. Uten utdanning og tilgang til å kunne spare og låne for å investere, skapes det ikke vekst og heller ingen nye jobber. Derfor vil også jobbskaping, på alle nivåer, være et viktig fokusområde i tiden som kommer.

Det er ikke lenge siden regjeringen la frem stortingsmeldingen «Utdanning for utvikling». Det er med stor tilfredshet vi registrerer at det her blir gitt tydelige signaler om ytterligere økt innsats på utdanning for barn som lever i land preget av ekstrem fattigdom, krise og konflikt. Etter at det i flere år var stillstand og nedgang i bevilgningene til utdanning, registrerer vi nå at det er en stor vilje til å tenke nytt om dette. Det er gledelig og svært velkomment.