Gå til innhold Gå til navigasjon

Med fokus på noe annet

Det er i år 10 år siden Agder Energi engasjerte seg i Strømmestiftelsen og ble en av våre største samarbeidspartnere i Norge.

Siden starten på partnerskapet har ansatte og konsernet bidratt med nærmere 15 millioner kroner til vårt samarbeid med organisasjonen Jamii Bora og husprosjektet Kaputiei i Kenya.

Tidlig i juni var Agder Energi vertskap for vårt halvårlige frokostmøte med næringsliv og samarbeidspartnere. Etter en god frokost og en oppdatering på siste nytt i Strømmestiftelsen, ble et trettitalls næringslivsledere og ansatte tatt med inn i hvorfor Agder Energi ble med i dette prosjektet.

– Vi var i ferd med å fusjonere tre selskaper til ett og hadde bruk for noe utenfor selskapet som kunne trekke oss sammen. Jamii Bora var det vi så etter og gjorde det for oss, fortalte Finn Rune Johansen, direktør i selskapet med ansvar for arbeidsgiverpolitikk.

Andreas Myhre er leder for styringsgruppa som organiserer de ansattes og selskapets Jamii Bora-engasjement.

– Kjernen for vårt engasjement er håpet dette gir mennesker i Nairobi. Vi vil at dette skal bety en forskjell, og hjelpe noen ut av slummen og til nye boliger utenfor Nairobi, sa Myhre.

I dag har Agder Energi 1.700 ansatte. Nærmere 500 av disse er faste givere til prosjektet. For hver krone den ansatte gir, dobler selskapet beløpet.

– Det er bra at selskapet bryr seg, og legger til rette for at vi også kan bruke tid på dette. Vi har vært med lenge og skal fortsette å være med på prosjektet så lenge det er behov for det, sier Myhre.

– Bevisst valg

– Vi har jobbet med Strømmestiftelsen i noen år. For oss er dette et bevisst valg for å rekruttere yngre mennesker inn i bedriften, sier Joar Langeland fra Skandinaviska Enskilda Banken. Unge er opptatt av samfunnsansvar og det er knapt noen i selskapet som ikke vet at vi er med på dette – ulike interne aktiviteter har gjort det kjent, sier Langeland. Han deltok i en panelsamtale med Finn Rune Johansen fra Agder Energi, Richard Strømme fra selskapet Kaspar Strømme, og Kjell Ingvar Torvik fra selskapet Netlab.

– Vi ønsket å være med på noe langsiktig, sier Torvik fra Netlab. Etter nøye overveielser falt valget på Strømmestiftelsen. For oss betyr dette noe ekstra å være med på, og vi ser at det har et eksternt potensial sier Torvik. Alle i panelet mener det er viktig å besøke prosjektet og at de kan formidle sine opplevelser tilbake til de andre ansatte. I Kaspar Strømme har 20 prosent av de ansatte besøkt prosjektet de støtter i Mbale i Uganda.  

– Samtidig er det avgjørende at en har tillit til, og at det er åpenhet fra, organisasjonen en er med og støtter, sier Richard Strømme.

Vår motivasjon ligger i dem vi skal hjelpe, og ikke oss selv, sier Finn Rune Johansen. Mens debattleder Erik Dale var helt overbevist om at det ligger et stort og uoppdaget potensial i hvordan bruke et CR-engasjement som en del av selskapers merkevarebygging.

På bildet fra fra venstre: Erik Dale, Finn Rune Johansen i Agder Energi, Richard Strømme fra Caspar Strømme, Joar Langeland Skandinaviska Enskilda Banken, og Kjell Ingvar Torvik i Netlab.

Les mer om Strømme Business Partner og Strømmestiftelsens samarbeid med næringslivet.