Gå til innhold Gå til navigasjon

Lokal forankring

Lokal forankring
Støttegruppa er avgjørende for Shonglaps suksess.

Hvordan klarer vi å få foreldrene til å sende døtrene sine på Shonglap når jentene tradisjonelt sett bare skal være hjemme og drive med husarbeid? Hemmeligheten er Shonglap Support Team.

Ved hvert Shonglap-senter blir det etablert en støttegruppe som består av sju voksne - fire kvinner og tre menn - fra landsbyen. Felles for disse personene er at de har lokal innflytelse og tillit. Disse menneskene har mye av æren for at Shonglap har blitt en slik suksess.

Skaper engasjement. 
Før vi starter opp et Shonglap-senter i en landsby, bruker vi tid på å jobbe aktivt med medlemmene i støttegruppa. Vi informerer og motiverer dem slik at de blir gode støttespillere, ser verdien av Shonglap og får lyst til å sende sine egne døtre dit.

Gjennom Shonglap Support Team får landsbyen et eieforhold til Shonglap-senteret og muligheten til å være med å ta ansvar og avgjørelser. Flere steder har for eksempel støttegruppa reparert og gjenreist undervisningshytter som har blitt ødelagt på grunn av flom eller syklon. Eller de har organisert bygging av latriner i landsbyen som følge av det døtrene har lært om hygiene.

Kunnskapen spres. 
Shonglap skaper stor forandring i livene til jentene. Men kunnskapen og holdningene som læres i Shonglap får også betydning for omgivelsene. Jentene blir oppfordret til å diskutere og fortelle om det de har lært hjemme. Slik kan også foreldre og søsken høste frukter av Shonglap.

Hver måned blir det holdt foreldremøter. Her får foreldrene dypere innblikk i hva Shonglap dreier seg om, og det er rom for diskusjon. Noen ganger inviteres guttene. Deres holdninger er også viktige for å gi jentene en styrket stilling i samfunnet.

Shonglap Support Team jobber blant annet med å motivere foreldrene i landsbyen til å sende døtrene sine på Shonglap-programmet, følge opp jenter som eventuelt dropper ut, forhindre at jenter i landsbyen blir gift før de er atten og arrangere månedlige møter for foreldre/lokalsamfunn.

Drama for landsbyen. 
Drama er ikke bare en viktig del av kulturen i Bangladesh, men også et sentralt virkemiddel i Shonglap-undervisningen. Jentene bruker drama for å uttrykke seg og for å lære om vanskelige temaer. Noen ganger inviterer de foreldre, søsken og naboer til å komme å se skuespill. Da er det fullt hus på Shonglap-senteret.

Les om innholdet i undervisningen her.