Gå til innhold Gå til navigasjon

Kvinner – JA! Men hva med gutta?

Kvinner – JA! Men hva med gutta?
Hva med gutta?

Kronikk: Verdensbankens årlige World Development Report ble offentliggjort i forbindelse med årsmøtet i Washington denne uken og gir oss krystallklar beskjed: diskriminering av kvinner bremser økonomisk fremgang i fattige land.

Kommentar i Agderposten, 2011

Det kreves med andre ord handling fra politiske miljøer så vel som utvikingsorganisasjoner, slik at man fjerner hindre som stenger kvinner ute fra arbeidsmarkedet.

Strømmestiftelsen har gjennom flere av sine utviklingsprosjekter fokus på kvinner og kvinnedeltakelse. 70 prosent av dem som mottar støtte fra oss er kvinner.  Vi ser at kvinner i mange fattige land diskrimineres både når det gjelder utdanning og økonomiske goder. Dette fører til at kvinner frarøves kunnskap som kan gi dem nye muligheter, som igjen kan være nøkkelen ut av fattigdom. Klarer vi å skape endringer, anslår Verdensbanken at verdiskapningen kan økes med så mye som en fjerdedel på det meste. Så dette er Strømmestiftelsen fullt ut med på allerede.

Vår erfaring er at kvinner som involveres i våre prosjekter skaper endringer rundt seg. Dette ser vi både gjennom våre mikrofinansprogram og utdanningsprogram. Når barn i Vest-Afrika av ulike årsaker mister skolegang, og får tilbud fra våre partnere om skole, involveres mor i spare- og lånegrupper ett år i forkant av skolestart. Dette gir mor kunnskap som gjør at hun selv kan betale for barnets skolegang, finansiert gjennom egen inntekt. I rapporten hevedes det at en økning i inntekt hos mor, fører til at barn får gå flere år på skolen. Videre ser vi at mer økonomisk makt hos kvinnene fører til at barns skolegang og helse står i fokus. Dette har positive ringvirkninger og gir økt verdiskapning.

I Bangladesh får fattige jenter nye muligheter gjennom et utdanningsprogram hvor kunnskap om helse, hygiene og rettigheter står i fokus. De får lese- og skrivekurs og opplæring i inntekstbringene arbeid og aktiviteter. Programmet bidrar dermed til at færre giftet bort som barn. De blir ikke lenger blir sett på som en økonomisk byrde av foreldrene på grunn av kravet om medgift fra svigerforeldrene. I Andesfjellene har vi flere prosjekter innen mikrofinans rettet mot kvinner, og i Lima arbeider vi med en organisasjon som arbeider å fremme og forsvare kvinners og barns rettigheter. Denne organisasjonen driver også mødrehjem for tenåringsmødre, hvor jentene mottar helsetjenester, lærer å ta vare på barna sine og får utdanning og opplæring i praktiske yrker. 

Men når det er sagt: Hva med gutta? Det er som oftest fedre, brødre, ektemenn og sønner som setter agendaen i familien, kulturen og lovgivningen. Hva skjer når vi styrker kvinnene uten også å involvere mennene?
En økt likestilling mellom kjønnene er en viktig dimensjon for å utrydde fattigdom. Men begge kjønn må på banen. Skal vi lykkes med et godt samspill mellom kvinner og menn, må vi også fokusere på holdningsskapende arbeid blant menn.

Øyvind Aadland
Generalsekretær i Strømmestiftelsen