Gå til innhold Gå til navigasjon

Kultur mot fattigdom

Kultur mot fattigdom
Kultur har en plass i mange av Strømmestiftelsens prosjekter.

Kultur har en plass i mange av Strømmestiftelsens prosjekter innenfor både utdanning og mikrofinans. Men vi jobber også mer spesifikt med kultur.

Kultur og utvikling er et relativt nytt bistandsområde, og Strømmestiftelsen ønsker med vårt kulturinitiativ å være en spydspiss på dette feltet. Vi vil bidra til at folk i Sør får anledning til å presentere og løfte fram sine egne kulturuttrykk.

Kulturen tilhører folk selv og bringes inn i utviklingsprosesser i form av verdier som for eksempel litteratur, musikk, kunst, medier, håndverk og kulturarv. Samtidig danner kulturen et viktig grunnlag for identifikasjon og for at endring og utvikling kan skje på folks egne premisser.

  • Kultur- og utviklingsprosjekter
  • Promotering av kulturuttrykk fra Sør
  • Internasjonal koordinering
  • Utveksling innenfor kultursektoren

Promotering av kulturuttrykk
Kunstnere og utøvere fra Sør slipper bare i begrenset grad til på den internasjonale scene. Dette ønsker Strømmestiftelsen å gjøre noe med.

Vi vil fremme kulturuttrykk med opphav i våre samarbeidsland, enten det er moderne billedkunst fra Kenya eller tradisjonell folkemusikk fra Bolivia. På denne måten kan vi være med på å skape et mer nyansert bilde av de landene vi arbeider i.

Sammen med Vest-Agder fylkeskommune har Strømmestiftelsen etablert selskapet Mimeta - senter for Kultur og Utvikling. Mimeta skal arbeide med kultur innenfor internasjonalt utviklingssamarbeid.