Gå til innhold Gå til navigasjon

Korrupsjonsrapport for 2010

Strømmestiftelsen jobber i 12 land, og støtter ca 150 prosjekter. Les korrupsjonsrapporten for 2010 her.

Les hvordan Strømmestiftelsen jobber mot korrupsjon her.

Utdanning og mikrofinans er våre 2 hovedsatsingsområder med et årlig budsjett på ca 130 mill. kroner, i tillegg til en mikrofinansportefølje på ca 105 mill kroner.

Hovedkontoret ligger i Kristiansand. Strømmestiftelsen driver sine prosjekter gjennom lokale samarbeidspartnere i hvert land.

Strømmestiftelsen har nulltoleranse for korrupsjon og mener at korrupsjon er både en årsak til fattigdom og en barriere for å overvinne fattigdommen. Det er en av de alvorligste hindringene til å redusere fattigdom.

Da våre prosjekter er i land hvor korrupsjon er utbredt, jobber vi kontinuerlig med å bekjempe korrupsjon i vårt arbeid, både på partnernivå, regionsnivå og ved hovedkontoret. I løpet av det siste året har Strømmestiftelsen implementert en fornyet anti-korrupsjonstrategi.  Risikokartlegging og håndtering er viktige elementer i denne strategien, sammen med kontrollmekanismer. Likevel har vi et estimert finansielt tap på grunn av korrupsjon på ca 280.000 kroner i 2010.

Korrupsjonssakene som ble bekreftet og avsluttet i 2010 er beskrevet nedenfor:

Sri Lanka:
En av våre mikrofinanspartnere på Sri Lanka kunne ikke dokumentere sine utgifter og vi har grunn til å tro at pengene er blitt stjålet. Saken ble oppdaget av Strømmestiften gjennom rutinekontroller og videre undersøkt. Strømmestiftelsens regionskontor på Sri Lanka arbeider med å få tilbake pengene. De ansatte som var involvert i denne saken har forlatt partnerorganisasjonen, og Strømmestiftelsen har avsluttet sitt samarbeid med denne partneren.

Den andre saken på Sri Lanka var relatert til en partner som implementerte både utdanning og mikrofinansprosjekt. Strømmestiftelsen mistenkte underslag fra ledelsens side. Dette har ikke blitt bevist, men Strømmestiftelsen har utfaset sitt samarbeid med denne partneren.

Sudan:
I Sudan opplevde vi at en regnskapsfører i et av våre integrerte utdanning/mikrofinansprosjekter misbrukte midler. Denne saken ble grundig undersøkt av revisorer. Beløpet er betalt tilbake til Strømmestiftelsen, og Strømmestiftelsen har avsluttet samarbeidet med partneren.

Den andre saken av mislighold i Sudan gjaldt et av våre utdanningsprosjekter hvor en regnskapsfører misbrukte Strømmestiftelsens midler, og forlot prosjektet med all dokumentasjon og regnskapsbilag. Prosjektet er lokalisert i et utilgjengelig område, og undersøkelser er vanskelig. Størrelsen på det tapte beløpet er vanskelig å stadfeste, da alle regnskapsbilag mangler. Strømmestiftelsen har avsluttet alt samarbeid med denne partneren.

Tatt i betraktning størrelsen og omfanget av arbeidet til Strømmestiftelsen, vil det være urealistisk å unngå all form for korrupsjon i våre prosjekter. Til tross for at vi misliker å oppdage korrupsjon i våre prosjekter, er det i det minste tilfredsstillende at kontroll og oppfølgingssystemene vi har gjør oss i stand til å oppdage tilfellene og håndtere dem på en god måte.

Les hvordan Strømmestiftelsen jobber mot korrupsjon her.