Gå til innhold Gå til navigasjon

Korrupsjonskrigen

I kampen mot fattigdom er slaget mot korrupsjon spesielt viktig. Det tar Strømmestiftelsen på alvor.

Hva er korrupsjon?
Korrupsjon er misbruk av makt til privat vinning. Dette har alvorlige globale konsekvenser, og fanger millioner i fattigdom.

Hvorfor jobber Strømmestiftelsen mot korrupsjon?
Strømmestiftelsen, som forvaltere av givernes penger, har i oppgave å sørge for at de brukes rett. Alle midler skal brukes slik det er avtalt.

Fordi vi vet at korrupsjon kan forekomme, har vi retningslinjer på hvordan dette skal håndteres. Dette skal minimere sjansene for at korrupsjon faktisk forekommer.

Å forebygge korrupsjon er også en viktig del av oppgaven, og er nødvendig og tidkrevende.

Ved å ha tydelige retningslinjer, gode kontrollmekanismer og en tett oppfølging av prosjektene, kan vi forebygge korrupsjon. Vi kan med større trygghet si til våre givere at hjelpen kommer frem til dem som trenger det. Hvis det skulle oppstå tilfeller av korrupsjon eller annen mislighold, sørger retningslinjene for at dette blir håndtert på en profesjonell og ryddig måte.

Hva går retningslinjene ut på?
Retningslinjene gjelder alle ansatte i Strømmestiftelsen, både her i Norge og i regionene, samt våre partnere. De skal:
- sikre at ressurser brukes utelukkende til det tiltenkte formålet
- fremme en kultur for ærlighet og åpenhet blant de ansatte og ledelsen i Strømmestiftelsen
- sikre at utsatte mennesker ikke blir utnyttet av ansatte eller deres kollegaer som begår svindel og korrupte handlinger
- sikre at ansatte trygt kan rapportere bekymringer om uetisk opptreden, mistanke om svindel og korrupsjon.

Er korrupsjon et utbredt problem der vi jobber?
Strømmestiftelsen jobber i 12 land. Landene er fattige, og er også preget av mye korrupsjon. Korrupsjon er også en av årsakene til fattigdom. Det er derfor viktig å ikke lukke øynene for dette problemet og tro at dette ikke gjelder oss. Desto viktigere er det derfor å ha gode rutiner for å forebygge og fange opp tilfeller der korrupsjon kan, eller har, forekommet.

Hva gjøres hvis man oppdager noe som man mistenker kan være korrupsjon?
Korrupsjon kan skje både i Norge og ute blant våre partnere og prosjekter. Vi sørger for at det er en lav terskel for å melde fra ved mistanke om mislighold, og at det kan gjøres anonymt. I alle tilfeller blir en slik sak umiddelbart undersøkt på en grundig og profesjonell måte, og eventuell ekstern ekspertise trekkes inn om nødvendig. Dersom penger er gått tapt, må disse erstattes av de skyldige.

Har Strømmestiftelsen hatt tilfeller av korrupsjon tidligere?
Strømmestiftelsen har, som de fleste andre organisasjoner, opplevd korrupsjon fra tid til annen. Det at vi oppdager slike tilfeller viser at vi gjør noe riktig i kampen mot korrupsjon, at vi har gode kontrollrutiner som fungerer, samt dyktige og lojale medarbeidere som sier fra ved mistanke. Ved slike tilfeller er Strømmestiftelsen ansvarlig for å følge opp saken og for å undersøke hva som er skjedd. Tiltak som iverksettes etter at saken er undersøkt varierer ut fra omfang og den enkelte sak.