Gå til innhold Gå til navigasjon

Kombiministeren!

Kombiministeren!
Børge Brendes nye rolle som «kombiminister» mellom bistand og utenriks kan bli et spennende og krevende samliv. Spørsmålet er om han kan komme til å forskreve seg?

Kronikk: Børge Brendes nye rolle som «kombiminister» mellom bistand og utenriks kan bli et spennende og krevende samliv. Spørsmålet er om han kan komme til å forskreve seg?

Det vil være viktig for Norges omdømme som bistandsstormakt at statsråden raskt gir signal til omverdenen at den nye ministerkabalen ikke gjør bistand mindre viktig. Norge har en viktig rolle å spille, mye å bidra med, og et stort ansvar å videreføre i bekjemping av fattigdom, i demokratibygging, gjennom fokus på menneskeretter og ikke minst gjennom programmene olje for utvikling, og skatt for utvikling.

I Aftenposten denne uka, skriver tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik hvor viktig det er at stater som Norge, har et overliggende ansvar i å skape gode demokratiske politiske institusjoner i utviklingsland. Et demokrati må bygges ovenfra, og det må bygges nedenfra, skriver Bondevik.
Sett fra et slikt ståsted blir Børge Brendes nye rolle som «kombiminister» spennende og krevende. Han skal selvsagt ivareta våre utenrikspolitiske interesser, og den krevende jobben vil for eksempel sikkert også handle om hvordan Norge kan bidra med demokratiassistanse. Som bistandsminister skal han sikre de frivillige organisasjonene rammevilkår som for eksempel skal gi rettighetsbasert utvikling, og skape rom for utvikling tuftet på overordnede nasjonale føringer.

For Brende blir den vanskelige oppgaven å balansere mellom det å ivareta Norges interesser som utenriksminister, og som bistandsminister å ivareta de fattiges interesser. Det er ikke en umulig oppgave, men den er krevende. Vi vil følge utenriksministerens prioriteringer i forhold til fattigdomsbekjempelse svært nøye slik at ikke bistand blir et nedprioritert område. Som utenriksminister bør han legge seg på minnet at utvikling er den beste formen for å skape fred. Derfor arbeider vi i Strømmestiftelsen med å legge til rette for at mennesker kan klare å komme ut fra fattigdom.

Vi mener helt klart at samspillet mellom offisiell sektor og private frivillige aktører er inngangsporten til god utvikling. Samspillet mellom bilateral bistand, og sivilt samfunn må fungere dersom varig utvikling skal skje. Våre felles mål er å bekjempe fattigdom med å bygge demokratiske stater som kan bekjempe fattigdom i eget land.

Gjort riktig kan Solbergmodellen, med et økt samspill mellom det utenrikspolitiske og det bistandspolitiske, styrke Norges innsats i kampen mot fattigdom og for demokratibygging. Så gjenstår det å se om samlivet holder, eller om det ender i skilsmisse.

Øyvind Aadland
Generalsekretær i Strømmestiftelsen

Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor