Gå til innhold Gå til navigasjon

Kavlifondet gjør jenter til sjef i eget liv

Kavlifondet gjør jenter til sjef i eget liv

Tall fra UNICEF viser at 75 prosent av jentene i Bangladesh blir giftet bort som barnebrud. Praksisen er forbudt, men har en logisk forklaring i det fattige landet: Jo yngre brud, jo billigere medgift.

Tekst: Egil Mongstad

Nå skal Kavlifondets samarbeid med Strømmestiftelsen gjøre jenter i Bangladesh til sjef i eget liv: Over en treårsperiode skal 5400 jenter gjennomgå Strømmestiftelsens Shonglap-skole.

Her vil jentene i løpet av et år få opplæring i lesing og skriving, helse, hygiene og ernæring, og ikke minst det å sette grenser og bestemme over eget liv. Hvordan man beskytter seg mot å bli røvet og solgt til bordeller står også på timeplanen.

Kavlifondet
Midlene Kavlifondet deler ut, kommer fra overskuddet til Kavli-konsernet. Hver gang du handler et produkt fra Kavli, Q-Meieriene eller Korni, er du med på å støtte forskning, kultur og humanitær virksomhet.

Knut Kavli stiftet Kavlifondet i 1962. Han bestemte at Kavlifondet skulle være en fremtidsrettet eier for familebedriften, og at overskuddet fra driften skulle deles ut til gode formål.

I 2011 delte Kavlifondet ut 20,6 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur. Du kan følge Kavlifondets arbeid på http://www.kavlifondet.no eller Facebook.

Videreføring
Utdanning av unge jenter er et viktig virkemiddel i arbeidet for å beskytte jenter mot både trafficing og barneekteskap. Derfor har Strømmestiftelsen etablert Shonglap.

Prosjektet som i disse dager etableres i Bangladesh, er en fortsettelse av et Operasjon Dagsverk-støttet prosjekt som ble etablert for fem år siden.

120.000 jenter har allerede vært gjennom Shonglap-opplegget, som nå blir videreført med Kavli-midler.

Tallet på barnebruder har gått dramatisk ned. Flere og flere jenter fullfører utdanning, starter sin egen virksomhet og blir sjef i eget liv.

Utdanning gjør stor forskjell
Slik vil Kavlifondet være med på å forandre menneskers liv. Det var Olav Kavli (1872-1958) som grunnla Kavli-konsernet.

Allerede som liten gutt viste Olav anlegg for både å tjene penger og å spare. Han skjønte også tidlig at utdanning gjør hele forskjellen.18 år gammel reiste han til Bergen og tok et kveldskurs på en handelskole. Kurset var nødvendig for å ta handelsbrevet, som den gang var obligatorisk for alle som ville drive handel.

Kavlifondet 50 år
Neste år fyller Kavli 120 år. I år er det 50 år siden Kavlifondet ble stiftet. Olavs sønn, Knut Kavli, overtok bedriften etter sin far, men hadde selv ingen barn. Hans ønske var at Kavli skulle ha en langsiktig og samfunnsengasjert eier. Derfor stiftet han Kavlifondet – en allmennyttig stiftelse der han plasserte alle selskapets aksjer. Knut Kavli bestemte også stiftelsens vedtekter, som slår fast at overskuddet fra driften av Kavli-konsernet skal fordeles til forskning, kultur og humanitære formål.

Utdanning og hjelp til selvhjelp er en fellesnevner for mange av prosjektene som mottar støtte fra Kavlifondet. Heller enn å stelle til en fest i anledning Kavlifondets 50-årsjubileum, ble det bestemt å støtte Strømmestiftelsens utdanningsprosjekt i Bangladesh.

Thumpa klarte det
Hvert eneste år blir også flere tusen jenter smuglet ut av Bangladesh og solgt til prostitusjon i India. Sexindustrien skyr ingen metoder.

For 14 år gamle Tumpa tok livet nesten slutt da hun ble dopet og solgt til et bordell i India. Underveis klarte den modige unge jenta å rømme og ta seg hjem til landsbyen. Tumpa ble senere elev i en Shonglap-klasse.
- Jenter som har vært med på en Shonglap vet godt hva de skal gjøre for å unngå trafficking, sier hun.