Gå til innhold Gå til navigasjon

Karakterboka deles ut i dag

Karakterboka deles ut i dag
Karakterboka til regjeringen er klar.

I dag får regjeringa sin karakterbok for deres satsing på utdanning. Sto det til toppkarakter eller stryk?

ERNA SOLBERG OG REGJERINGEN har hatt to år på seg på å følge opp stortingsmeldingen «Utdanning for utvikling». Norge skulle ta global ledelse på utdanning med en ambisiøs utdanningssatsing i utenriks- og utviklingspolitikken. Nå – to år etter – har 13 organisasjoner i utdanningsnettverket Global Campaign for Education Norge (GCE-Norge) gitt karakter på regjeringens oppfølging.

Karakterene tar utgangspunkt i regjeringens 72 oppfølgingspunkter, og vitnemålet er basert på GCE-Norge-organisasjonenes ståsted som sivilsamfunnsorganisasjoner.

Se karakterboka her!