Gå til innhold Gå til navigasjon

Jordbruk uten jord

Jordbruk uten jord
Overbeite i Andesfjellene har ført til store, nakne sletter, og det er vanskelig å finne grønne enger. Nå dyrker bøndene, uten jord.

Beitemangel i Andesfjellene tvinger bøndene til å finne nye løsninger. Et avansert dyrkingssystem gir tilgang til grøntfôr året rundt. – Nå slipper dyrene å sulte i perioder med tørke, sier Dorotea Machuca Taype (40).

Tekst og foto: Jeanett Villegas, Siv Iren Kolstad og Peter Moers.

Det er formiddag i Rantay, 3500 meter over havet i det peruanske høylandet. Sola skinner sterkt. I skyggene biter en kald vind.

Dorotea (40) bekymrer seg verken for varme eller kulde om dagen. Hun er i skyene over at familien har fått et drivhus.

– Med et drivhus kan vi dyrke fôr til dyrene også under tørketida. Jeg er veldig glad, smiler Dorotea og peker mot drivhuset i bakgården.

Bak den oransje presenningen har hun fått installert et system som gjør det mulig å dyrke bygg uavhengig av sesong og værforhold i fjellene.

– Dette er en stor mulighet for oss til å få det bedre, sier hun.

OVERBEITE OG TØRKE
For bønder som Dorotea, har vilkårene blitt stadig verre de siste årene. Overbeite i Andesfjellene har ført til store, nakne sletter, og det er vanskelig å finne grønne enger. Familier bruker store deler av dagen til å finne beite til flokkene sine.

– Siden jeg var 10 år gammel, har jobben min vært å lete etter grønne beiteområder til sauene og samle gress til familiens marsvin. I perioder med tørke måtte jeg gå veldig langt, forteller Dorotea.

Hun beskriver hvordan mangelen på beiteområder gjorde at buskapen sultet.
– I perioder med tørke ble dyrene tynne og triste. Nå som de får spise grønfôr, er de runde og glade, forteller hun.

DYRKER UTEN JORD
De siste årene har Strømmestiftelsen vært med på et jordbruksprosjekt som benytter seg av Hydroponics-teknologi. Det er teknologi som muliggjør plantevekst uten jord, og som benytter seg kun av vann. Prosjektet startet nettopp for å finne en løsning på beiteproblemene.

Gjennom prosjektet får familier i Andesfjellene arbeidstrening og opplæring i teknologien. Det skjer i et drivhus som prosjektet har satt opp i nærområdet.

– Vi har lært hvordan man dyrker bygg i et drivhus, hvordan dyrene fôres med bygg og hvordan man best sørger for at dyrene holder seg friske, forklarer Dorotea. (Saken fortsetter under bildet)


FAMILIEPROSJEKT
Etter at hydroponics-prosjektet ble startet i Rantay, åpnet det seg nye muligheter for Doroteas familie.
– Det var mannen min, Alejandro, som deltok på det første prosjektmøtet, og da han kom hjem var han overbevist om at vi måtte delta. Deretter overtalte han andre naboer til også å delta, ler Dorotea som verken kan lese eller skrive, men hun lærer gjennom å lytte og øve.

– Jeg har brukt mye tid i drivhuset, sier hun. Alejandro jobber i den lokale gruva i Huancavelica, og tilbringer mesteparten av tiden i de mørke gruvegangene, mens Dorotea jobber hjemme.

Med hydroponics kan hun brukte tiden på å dyrke grønnsaker og passe barna i stedet for å lete etter beitemark til dyrene.
– Det er hardt arbeid å skaffe mat på bordet og betale skolegangen, men vi jobber for barnas fremtid, sier hun. (Saken fortsetter under bildet)


JOBBSKAPING MED HYDROPONICS
Peter Moers i Strømmestiftelsen har jobbet med hydroponics-prosjektet i Peru. Han tror at vi i fremtiden vil se mange flere jordbruksprosjekter som benytter seg av denne teknologien.

– Vi lever i en verden med store klimaendringer. Tørke ødelegger beitemarker og gjør det vanskelig å holde liv i dyrene, forteller Moers.

Strømmestiftelsens prosjekter er hovedsakelig på landsbygda, der de fleste er helt eller delvis avhengige av jordbruket. Derfor er det viktig å finne løsninger som forhindrer at klimaendringer skaper større fattigdom blant bønder.

– Med hydroponics-fôr kan familier holde dyr uten å ha tilgang til beiteområde. Systemet trenger minimalt med vann og plass for å fungere. Det krever ikke gjødsel, og man kan sikre fôr gjennom lengre tørkeperioder. Riktig næring til dyrene gjør også at familier tjener bedre på kjøttet, forklarer Moers.

Han tror at hydroponics er én av løsningene for fremtidens jordbruk.
– Det ligger et stort potensiale i å bringe teknologi som denne og nye ideer til lokalsamfunn som er avhengig av jordbruket. Jordbruket er også den sektoren som har størst muligheter for å skape flere arbeidsplasser, forklarer han.

HYDROPHONICS
Dyrkingsprosjektet Hydroponics drives av Strømmestiftelsens partner Tierra de Niños i den peruanske Huancavelica regionen.

Prosjektet har mottatt støtte av Strømmestiftelsen og USAID siden september 2013, for å fremme entreprenørskap og etablering av familiebedrifter i Andesfjellene.

Prosjektet tar i bruk en teknologi som kalles hydroponics. Det er et system som muliggjør plantevekst uten jord, og benytter seg kun av små mengder vann.

Prosjektet har åpnet et gründersenter som bidrar med teoretisk og praktisk veiledning til familier. Senteret har et drivhus på 120 kvadratmeter. 54 familier er med i prosjektet.

Hydroponic fôr:
• Byggfrø dyrkes på plastbrett, og i løpet av bare 12 dager spirer det frem grøntfôr.
• Høy produksjon: 1 kg byggfrø produserer 6-8 kg grøntfôr.
• Lavt vannforbruk: For å produsere 1 kg grøntfôr trengs 2 liter vann.
• Krever lite plass: 1 m² gir 3000 kg fôr årlig.
• Trenger ikke jord
• Trenger ikke gjødsel
• Kan benyttes som fôr til kuer, sauer, lamaer, marsvin, osv.