Gå til innhold Gå til navigasjon

Jobbskaping - en global utfordring

Jobbskaping - en global utfordring

En jobb er mat på bordet og grunn til å stå opp om morgenen. En jobb er trygghet, tilhørighet og følelsen av å bety noe. En jobb er selve fremtidsmuligheten – både for deg selv og landet du bor i.

Bor du i ett av Strømmestiftelsens prosjektland, er det ikke mange som jobber for deg. Sjansen er stor for at du er en av veldig mange som er trengt inn i et hjørne av tapt skolegang, trygghet hjemme, få voksne forbilder, mistenkeliggjøring og stengte dører.

Det du kunne trengt mest av alt, er en helt vanlig jobb.

STADIG FLERE UTEN JOBB
I dag er det over 200 millioner arbeidsledige voksne i verden, 75 millioner av disse er ungdom. Mange har aldri hatt en jobb, og i tillegg er mange millioner sysselsatt i usikre jobber med svært lav lønn.

Samtidig må 168 millioner barn arbeide for å overleve. Dette henger ofte sammen med at foreldrene ikke har stabil nok inntekt til å brødfø familien. Alle barn har rett til å være barn, og å gå på skole, men det er en lang vei å gå før alle barn i verden får rettighetene sine innvilget.

Et viktig steg i riktig retning, er å få foreldrene inn i stabile jobber med anstendig lønn.

JOBB ER UTVIKLING
International Labour Organization (ILO) tegner et tydelig bilde av hva sysselsetting betyr. Det handler ikke bare om velferd for individet og familien, men like mye om ringvirkninger som fattigdomsreduksjon, økonomisk vekst og sosialt samhold.

Alternativet for mange er det stikk motsatte – vold, narkotikamisbruk, ensomhet, depresjon, selvmord eller migrasjon. Mange tvinges inn i livsløp der de ødelegger seg selv, mens andre får livet brutalt knust av mennesker rundt seg.

Barneekteskap, menneskehandel til slaveri- eller sexindustrien, rekruttering til fundamentalistgrupperinger – mange står klare til å utnytte de som ikke har noe sikkerhetsnett rundt seg. Dette gjelder spesielt sårbare, frustrerte unge mennesker.

HELE VERDENS UTFORDRING
Når mangelen på alternativer og jobb driver mennesker til desperate handlinger, stopper ikke problemet ved et lands grenser. Frustrerte og desperate mennesker gir gode rekrutteringsmuligheter til internasjonale terrornettverk.

Mange flykter fra landet sitt for å lete etter muligheter i andre verdensdeler. Tusenvis risikerer livet sitt under flukt, på jakt etter et bedre liv.

Et viktig bidrag vi kan gjøre for å hjelpe disse menneskene, er å skape jobber i landene der de trengs aller mest.

I Asia er diskriminering et av de største problemene for mange fattige. Er du født som dalit (kasteløs) i Nepal, stenges du ute både fra utdanning og sosiale tjenester, og hvert år blir tusenvis av jenter sendt til India eller andre land. Mange blir tvunget til å jobbe som prostituerte. I Bangladesh holdes jenter nede gjennom diskriminering, vold, medgift og barneekteskap, mens på Sri Lanka opplever mange fattige å bli utestengt fra å ta del i den økonomiske framgangen landet opplever.

I Øst-Afrika er over 80 prosent av befolkningen under 34 år. Vi ser at svært mange unge flytter inn til byene fordi livet på landsbygda ikke har noe å gi dem. Ofte ender de opp med midlertidige jobber til svært lav lønn, eller uten arbeid i det hele tatt. Selv om stadig flere barn får gå på skole, er det fremdeles et stort problem at utdanningssystemet ikke gir barn og unge de nødvendige praktiske ferdighetene. Og fremdeles står altfor mange uten utdanning i det hele tatt.

Vest-Afrika har land med svært lav utdanningsrate og stor andel analfabetisme. 2,8 millioner barn går ikke på skole, og arbeidsledigheten blant ungdom er høy og stigende. Regionen opplever en stor og økende trussel fra væpnede fundamentalistgrupper. De fisker i opprørt vann og rekrutterer mennesker uten faste holdepunkter i hverdagen. Kriminalitet og jakt på raske penger som kan dekke de mest grunnleggende behovene tiltrekker også mange. Håpløsheten fører også mange ut på den farefulle reisen over Middelhavet, ofte med et tragisk utfall.

INGEN ENKEL PAKKELØSNING
Når Strømmestiftelsen jobber med å skape varige inntekter for fattige familier, ser vi at det kreves en helhetlig tankegang, der begge Strømmestiftelsens virkemidler – jobbskaping og utdanning – er viktig.

Utdanning og utvikling er nemlig to sider av samme sak: Med utdanning blir mennesker i stand til å klare seg selv, de blir bevisste samfunnsborgere og kan delta i informerte beslutningsprosesser. Hvis vi ikke satser tungt på menneskelige ressurser, er all annen investering ren risikosport.

Å skape en varig og god arbeidsplass for et fattig menneske krever mye – også fra den fattige selv. Mange skaffer seg en jobb gjennom deltakelse i spare- og lånegrupper, der lånet kommer fra gruppemedlemmene selv. Strømmestiftelsen bidrar med opplæring og oppfølging, de fattige styrer den økonomiske skuta helt på egen hånd – med nye jobber som vanlige resultater.

Mange får også jobbmuligheter gjennom utdanningsprogrammene våre. Her får blant annet tenåringsjenter hjelp så de kan unngå tidlig ekteskap, lære om rettigheter, helse og hygiene – og få seg en yrkesutdanning og etterhvert en jobb. I tillegg satser vi målrettet på gründere med bedrifter som har et potensial til å vokse gjennom et talentfinansieringsprogram.

Det finnes nemlig ingen enkel pakkeløsning på jobbskaping, men Strømmestiftelsen har et rikholdig verktøyskrin – med verktøy vi vet virker veldig godt når vi bruker dem riktig. Utdanning, rettighetsarbeid, yrkesutdanning og talentfinansiering, de har alle sin plass.

Nå utfordrer vi deg også til å bli med blant dem – som et verktøy for den utrolig viktige, mangslungne og dypt meningsfylte oppgaven: Å være jobbskaper.

 

Oppdatert: 11.mars 2019