Gå til innhold Gå til navigasjon

Jobbskaping blant ungdom

Jobbskaping blant ungdom
Er du en ungdom i et fattig land, er det ikke mange som jobber for deg.

Verden har 73 millioner arbeidsløse ungdommer.

Av Margrete Kilde Nes og Asle Stalleland

Er du en ungdom i et fattig land, er det ikke mange som jobber for deg. Sjansen er stor for at du er en av veldig mange jevnaldrende som er trengt inn i et hjørne av tapt skolegang og stengte dører. Og det du kunne trengt mest av alt, er en helt vanlig jobb.

I 2013 rapporterte International Labour Organization (ILO) om 73 millioner arbeidsløse ungdommer på verdensbasis. Av disse har mange aldri hatt en jobb, og i tillegg er mange millioner sysselsatt i usikre jobber med lav produktivitet og svært lav lønn. 85 % av alle unge mellom 15 og 24 år bor i utviklingsland.  Afrika har den yngste befolkningen av alle regioner. Og den vokser. Ifølge African Economic Outlook vil andelen unge i Afrika bli doblet innen 2045. Dagens unge er en hardt prøvet generasjon, og faren er stor for at denne situasjonen vil eksplodere i årene som kommer. Lite vil bli viktigere enn å sørge for at ungdom får mulighet til å være med på å utvikle landet sitt i stedet for å ødelegge det.

Jobb er utvikling
ILO tegner et tydelig bilde av hva sysselsetting betyr. Det handler ikke bare om velferd for individet og familien, men like mye om ringvirkninger som fattigdomsreduksjon, økonomisk vekst og sosialt samhold. Alternativet for mange er det stikk motsatte – vold, narkotikamisbruk, ensomhet, depresjon, selvmord. Mange tvinges inn i livsløp der de ødelegger seg selv, mens andre får livet brutalt ødelagt av mennesker rundt seg. Barneekteskap, trafficking til slaveri eller sexhandel, rekruttering til fundamentalistgrupperinger – mange står klare til å utnytte barn og unge som ikke har noe sikkerhetsnett rundt seg. 

Ungdom mangler praksis og yrkeserfaring
I rapporten «Africa at work» (McKinsey Global Institute 2012) er arbeidsgivere spurt om hva som er de viktigste grunnene til at de ikke ansetter flere. En viktig årsak er rett og slett manglende arbeidstrening. Særlig små bedrifter i de minst utviklede landene opplever at potensielle medarbeidere mangler helt grunnleggende kunnskaper om hva som skal til for å fungere i en jobb. Et av rapportens viktige poeng er behovet for praktisk arbeidstrening i form av praksisplasser, lærlingplasser og andre serviceprogrammer som kan være med på å utvikle de egenskapene som arbeidslivet trenger. Tall fra Sør-Afrika viser at selv noen få måneders arbeidserfaring kan tredoble sjansen til å få en fast jobb.
– Selv om det generelle utdanningsnivået har steget i Afrika de senere årene, er altfor lite av utdanningen praktisk rettet mot fag som arbeidsgiverne trenger, sier generalsekretær i Strømmestiftelsen, Øyvind Aadland.  

Lærlingeordninger
Strømmestiftelsen har mange års erfaring med utdanning og mikrofinans og har sett tusenvis av ungdommer skaffe seg en inntekt ved egen hjelp. Generalsekretær Aadland er nå klar til å utvide denne satsingen.
– Både Strømmestiftelsen og ungdommene vi jobber med, ser at det trengs en komponent til. Koblingen til det etablerte arbeidslivet har vært for svak, og vi trenger flere kontaktpunkter mellom arbeidsvillig ungdom og bedrifter med behov for arbeidskraft, sier Aadland. Strømmestiftelsen vil derfor framover satse mer på å koble ungdom til næringslivet, særlig gjennom lærlingeordninger. Vi tror på ungdom som mange har gitt opp, og som veldig ofte ikke tror på seg selv. Vi tror det finnes en annen vei videre. En jobb, en inntekt, et sted der noen trenger det du kan bidra med. Derfor er jobbskaping et stort fokus for Strømmestiftelsen i dag og vil ble enda viktigere i årene framover, sier Aadland.