Gå til innhold Gå til navigasjon

Jobbskaping - en global utfordring

Jobbskaping - en global utfordring
- Klarer vi å skaffe jobber til mennesker slik at de kan komme seg ut av fattigdom, da har vi også gjort jobben vår, skriver Kristine Sødal.

Hvis vi hadde kunnet spørre de over 2000 båtflyktningene som hittil i år har omkommet under sin desperate flukt over Middelhavet, er jeg ikke i tvil om hva mange ville svart var en viktig årsak til deres tragiske skjebne.

Tekst: Kristine Storesletten Sødal, Markeds- og kommunikasjonssjef.

Jobbskaping er blitt en av vår tids største globale utfordringer. Det er derfor vi i Strømmestiftelsen har dette som et av våre viktigste felt i utviklingsarbeidet. De mange båtflyktningene over Middelhavet til Europa viser med all tydelighet at mangelen på jobber ikke er noe et enkelt land kan løse alene. Vi tror et samspill mellom politikk, akademia, næringsliv og utviklingsorganisasjoner er helt avgjørende for at vi skal lykkes enda bedre med å skape jobber, så mennesker kan komme varig ut av fattigdom. 

Det er 73 millioner arbeidsløse ungdom på verdensbasis. Over 200 millioner hvis du regner med de voksne også. Regner vi med dem som har en liten jobb som ikke er nok til å brødfø familien, er vi oppe i 1,44 milliarder! Krig, manglende respekt for menneskerettigheter og fattigdom hemmer manges muligheter til å gjøre noe med egen livssituasjon. 

Vi er glade for at den norske regjeringen ser dette som et så viktig felt at de har valgt å lage en Stortingsmelding om jobbskaping i en global kontekst. «Sammen om jobben» skal behandles i Stortinget denne høsten. Det er en viktig melding som vi håper vil føre til en god og nyansert debatt blant de folkevalgte. 

INGEN STANDARDOPPSKRIFT
Det finnes ingen enkel standardoppskrift på jobbskaping. For oss som arbeider med utvikling og bistand, så vel som for politikere, er det fristende å snakke med store ord om hvor mange jobber våre prosjekter og vår politikk har skapt.

Det er ikke lett å se hvilken politikk som faktisk skaper varige arbeidsplasser, heller ikke hvilke utviklingsprosjekter som gjør det. For det er slik at mange ulike økonomiske, sosiale og politiske forhold spiller inn, og det kan være komplisert å finne ut hva den enkelte nye arbeidsplass betyr i den store sammenheng.

Skaper vår politikk eller vårt utviklingsprosjekt en ny jobb i en landsby – hvordan kan vi da vite at dette ikke på sikt fører til at en annen mister en tilsvarende jobb i nabolandsbyen? 

GOD OPPFØLGING
På samme måte blir det viktig å følge opp resultatene av den varslede økningen i satsing på støtte til norsk næringslivs samarbeid i utviklingsland. Vi er ikke i tvil om at dette kan føre til mange nye jobber, men på samme måte som i bistandsprosjekter, er det viktig med en god oppfølging i forhold til resultater. Og – ikke minst – et fokus på hvem som skal nyte godt av resultatene. 

Denne sommeren har vi fulgt diskusjonen rundt Norfunds satsing på et kraftverk i Nepal, der antallet jobber gikk ned fra 140 til 45 på 14 år, mens de norske eierne tok ut en profitt på over 800 millioner kroner i samme periode. Nå var ikke jobbskaping det eneste målet med denne satsingen, men det er likevel en påminnelse om at vi må holde fokus på hva som er målet for slike satsinger – og at gode resultater i Norge ikke nødvendigvis betyr økt sysselsetting i landet der vi investerer. 

Å PRIORITERE ENKELTMENNESKET 
Norsk utviklingspolitikk har også et klart mål om å prioritere de fattigste – og dette er det utrolig viktig at vi alle holder fokus på: Hvordan kan vi gjennom politikken, næringsliv, investeringer og bistand bidra til at vi skaper jobber for de aller fattigste, slik at de kan jobbe seg varig ut av fattigdommen? 

En jobb betyr så mye for hver av oss. Mat på bordet, utdanning til barna, økonomisk trygghet, selvtillit og mening i hverdagen. Og aller viktigst, det vil også bidra til at mennesker ikke setter livet på spill i Middelhavet. 

For det er enkeltmennesker det dreier seg om. Klarer vi å skaffe jobber til mennesker slik at de kan komme seg ut av fattigdom, da har vi også gjort jobben vår.