Gå til innhold Gå til navigasjon

Å jobbe seg fattig

Å jobbe seg fattig
Ikke enhver jobb er en god jobb.

En jobb kan være den beste veien ut av fattigdom. Men ikke en hvilken som helst jobb.

For Strømmestiftelsen er jobbskaping vår viktigste satsing. Vi tror en jobb kan være den beste veien ut av fattigdom. Arbeidsledighet er et stort globalt problem, og den store ungdomsgenerasjonen som er på vei ut i arbeidslivet i Afrika og andre fattige deler av verden utgjør en stor utfordring for oss alle. Men en jobb er dessverre heller ikke nok.

Det er alvorlig at millioner av mennesker som hver dag går på jobb likevel lever i dyp fattigdom. FNs organisasjon for arbeidsliv, ILO anslo i 2016 at hele 38 prosent av unge mennesker som jobber i Afrika sør for Sahara lever i fattigdom. For den samlede voksne befolkningen er tallet 26 prosent, men tendensen er urovekkende. Med en rekordstor ungdomsgenerasjon på vei ut i arbeidslivet trenger Afrika et jobbmarked som tilbyr nok lønn til et anstendig liv for dem som hver dag går på arbeid.

Strømmestiftelsen fokuserer på å skape nye jobber i vårt utviklingsarbeid. I praksis dreier det seg imidlertid også om å forbedre jobber som allerede eksisterer, og eventuelt gi mennesker som har en jobb de ikke tjener nok på noe annet å gjøre, noe som kan gi ekstra inntekter.

I våre prosjekter jobber vi gjennom utdanning, spare- og lånegrupper, tiltak for entreprenørskap og lærlingeordninger. Målet med arbeidet er at mennesker skal komme varig ut av fattigdom gjennom en jobb de kan leve av. Vi kan hjelpe mange, men det er nasjonale myndigheter og aller mest næringslivet som kan utgjøre den store forskjellen. Som forbrukere har vi makt til å gjøre en forskjell.

Til tross for mange års satsing på bedrifters samfunnsansvar er lønn til å leve av et vanskelig spørsmål, noe vi blant annet har sett gjennom nett-TV serien «Sweatshop». Det er ikke minst viktig at vi som forbrukere fortsetter å stille krav til at klærne vi går i, maten vi spiser, stolen vi sitter på og alt annet vi kjøper i butikken er produsert av mennesker som har fått en lønn som holder dem utenfor fattigdommen.

For det er viktig med en bred satsing på jobbskaping, der næringsliv og myndigheter er enda viktigere aktører enn bistandsorganisasjonene. For norske bedrifter handler dette om å ta ansvar for leverandørkjeden og sikre at alle ansatte hos leverandørene har lønn de kan leve av. For myndighetene handler det om en helhetlig politikk, som både legger opp til vekst i antall jobber og samtidig sikrer en viss minstestandard på lønn og andre arbeidsforhold.

Ikke minst handler det om å sikre at de som bør betale skatt faktisk betaler den. Det er helt nødvendig for at offentlig sektor får de nødvendige budsjetter for at lærere, sykepleiere og andre i det offentliges tjeneste får en anstendig betaling for det viktige arbeidet de gjør.

Afrika får den klart største utfordringen i årene framover siden det er her befolkningsøkningen er størst. Selv om andelen fattige på kontinentet er synkende blir det ikke færre i rene tall, fordi befolkningen hele tiden øker. Her finner vi også mange som lever i ekstrem fattigdom og har en spesielt lang vei å gå.

Europa har foreløpig klart å stenge flyktningestrømmen fra Afrika og Midtøsten, men hvor lenge man vil klare dette er det ingen som vet. I mellomtiden mottar land i konfliktenes nærområder enorme antall flyktninger, med alle utfordringer dette innebærer for fra før av fattige land.

Når Strømmestiftelsen jobber med utvikling av lokalsamfunn er en helhetlig tankegang viktig for å sikre varige resultater. Denne helhetlige tankegangen er også svært viktig å ha med seg når man arbeider med jobbskaping. Ikke enhver jobb er en god jobb. Like viktig som å skape nye jobber er det derfor at vi holder et fokus på å sikre at de som allerede er i jobb tjener nok til at både voksne og barn i familien kan spise seg mette og leve et verdig liv.

Denne utenrikskommentaren av Kristine Storesletten Sødal ble publisert i Dagen 6.6.2017